ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA JANUAR 2011. GODINE

Utorak, 18.01.2011. u 14:15, sala 301f, MI:

Stevan Kordic, Natasa Kovac, Fakultet za pomorstvo Kotor
Problem dodjele vezova (Berth Allocation Problem) i jedan algoritam za njegovo rjesavanje

Sadrzaj: Problem dodjele vezova (Berth Allocation Problem) jedan je od osnovnih problema u modelovanju kontejnerskih luckih servisa (Container terminal). Odnosi se na rasporedjivanje najavljenih brodova na vezove modelovane luke, sa ciljem da troskovi opsluzivanja brodova u luci budu minimalani. Ovaj problem spada u klasu NP-teskih problema. Autori su razmatrali jednu varijantu ovog problema za koju ce prikazati ILP formulaciju. Nakon toga ce predstaviti jedan egzaktni kombinatorni algoritam za rjesavanje ovog problema kojeg su sami razvili.RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić