ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA JUL 2017. GODINEUTORAK, 04.07.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ljiljana Branković, School of Electrical Engineering and Computing, The University of Newcastle, Australia
BUBBLES AND SUPPERBUBBLES
DNA sequencing is the process of determining the exact order of the nucleotide bases of an individual’s genome in order to catalogue sequence variation and understand its biological implications. Whole-genome sequencing techniques produce masses of data in the form of short sequences known as reads. Assembling these reads into a whole genome constitutes a major algorithmic challenge. Most assembly algorithms utilize de Bruijn graphs constructed from reads for this purpose. A critical step of these algorithms is to detect typical motif structures in the graph caused by sequencing errors and genome repeats, and filter them out; one such complex subgraph class is a so-called superbubble. In this paper, we propose an O(n+m)-time algorithm to detect all superbubbles in a directed acyclic graph with n nodes and m (directed) edges, improving the best-known O(m logm)-time algorithm by Sung et al.


RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic