ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA JUN 2019. GODINEUtorak, 04.06.2019. 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Kavčić, Karnegi Melon univerzitet, SAD
OPTIMALNO ČITANJE SA MAGNETSKOG DISKA
U ovom predavanju osvrnućemo se na matematiku koja stoji iza metode za optimalno čitanje zapisa sa magnetskog diska. Sama matematika je razumljiva studentima osnovnih studija matematike i tehničkih fakulteta, a zasniva se na teoriji verovatnoće. Osobenost ovog rešenja je njegova sveobuhvatniost u smislu da je polazna tačka sama fizika magnetskog zapisa na disk, a zatim se preko matematike dolazi do rešenja koje se može uprostiti do te mere da se prilično lako implementira u elektronskim čipovima (integrisanim kolima). Ova metoda je trenutno de-facto standard u industriji magnetskih memorija, a matematički se može dokazati da ni jedno drugo rešenje ne može biti bolje, dakle optimalno je. Dokaz je direktan i proizlazi iz samog izvodjenja krajnje formule.Utorak, 11.06.2019. 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ismael González Yero, Departamento de Matemáticas, Escuela Politécnica Superior de Algeciras Universidad de Cádiz, Spain
ON THE FRACTIONAL VERSION OF THE k-METRIC DIMENSION OF GRAPHS
Let $G$ be a graph with vertex set $V (G)$. For any two distinct vertices $x$ and $y$ of $G$, let $R \{fx, y\}$ denote the set of vertices $z$ such that the distance from $x$ to $z$ is not equal to the distance from $y$ to $z$ in $G$. For a function $g$ defined on $V (G)$ and for $U \subseteq V (G)$, let $g(U) = \sum_{s\in U}g(s)$. Let $\kappa(G) = \min \{|R\{x, y\}| : x \neq y$ and $x, y \in V (G)\}$. For any real number $k \in [1, \kappa (G)]$, a real-valued function $g : V (G) \to [0, 1]$ is a \emph{$k$-resolving function} of $G$ if $g(R\{x, y\}) \geq k$ for any two distinct vertices $x, y \in V (G)$. The \emph{fractional $k$-metric dimension}, dim$^k_f (G)$, of $G$ is $\min \{g(V (G)) : g$ is a $k$-resolving function of $G\}$. Several results on the fractional $k$-metric dimension of graphs shall be presented in this talk.

Ponedeljak, 17.06.2019. u 12:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Gerhard Klimeck, Purdue University
A SINGLE ATOM TRANSISTOR AND GLOBAL IMPACT ON RESEARCH AND EDUCATION THROUGH nanoHUB.org
The end of Moore’s law has been falsely predicted repeatedly over 20 years until 2016, while Silicon technology has been driven to seemingly unlimited miniaturization. One foundational limit of size downscaling, however, will be hard to overcome – the discreteness of the underlying atomic system. Let’s assume cost and manufacturability issues can be overcome: Can one reach such atomic limits? Can one make wires that are say 4 atoms wide and 1 atom tall and still provide Ohmic conductivity? What modeling approaches are needed? How can such modeling software be disseminated widely?
This presentation will address these questions through experimental and theoretical results of our recently demonstrated “Single Atom Transistor” [1,2] and overview nanoHUB.org. nanoHUB is serving over 1.4 million visitors annually with a library of 5,000 content items. Over 500 simulation tools are freely available for anyone and are now listed as a new type of publication in the Web of Science.

Utorak, 18.06.2019. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Sergei Prokhorov, Institute for System Programming Russian Academy of Sciences Moscow Institute of Physics and Technology
IT RESEARCH AND EDUCATION IN RUSSIA
The Institute for System Programming of the Russian Academy of Sciences (ISP) and the Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT) are leaders in the field of IT research and education in Russia. The ISP is a leader in software development, as well as IT and its applications. MIPT is the leading technical university in Russia. Both institutes participate in the National Federal IT programs. Using the example of these two institutes, this lecture will try to present the status of work in the field of IT research and education at the Russian Academy of Sciences and at technical universities. We will present the most significant scientific results, describe the education process and cooperation with industry. Finally, we will discuss the problems and challenges that these institutes face and how they are solved.

Utorak, 25.06.2019. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milan Merkle, Elektrotehnički fakultet Beograd
MATEMATIKA U BRAZILU: OD NULE DO ELITE ZA 70 GODINA
Institut za teorijsku i primenjenu matematiku (IMPA) osnovan je u Rio de Žaneiru 1952. godine, sa ciljem da potstakne istraživanja u oblasti matematike. Njegovi osnivači su smatrali da je, s obzirom na gotovo nikakvu prethodnu tradiciju, najbolje uključiti se u nove, savremene oblasti koje su tek u razvoju, jer su veće šanse da se tu nešto značajno otkrije. Da su bili u pravu govori činjenica da u današnje vreme Brazil ima veliki broj međunarodno poznatih istraživača u raznim oblastima matematike i primena, među kojima je i jedan nosilac Fildsove medalje. Brazil je 2018. godine zvanično svrstan u elitnu petu grupu (gde su i SAD, Rusija, Francuska, Izrael, Japan...) u klasifikaciji Međunarodne Matematičke Unije, a Svetski kongres matematičara (ICM2018) održan je u Rio de Žaneiru u organizaciji pomenutog instituta IMPA. U izlaganju će biti reči o današnjoj ulozi instituta IMPA u matematičkom obrazovanju, o univerzitetima u Brazilu, popularizaciji matematike itd.

Četvrtak, 27.06.2019. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Borko Furht, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida
RADICAL UNIVERSITY ARRANGEMENTS TO CREATE ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY
We present radical university arrangements that we implemented in the College of Engineering and Computer Science at FAU in order to create an Entrepreneurial University. In order to produce successful engineers our thesis is that they should be involved in the applied industry projects. In the present state of the economy, research funding has been drastically reduced – these are chances for universities. However, universities can only effectively become incubators of entrepreneurship and innovation if they themselves practice entrepreneurship. This “re-conceptualization” involves non-traditional, often radical university arrangements. The backbone of our new concept is the NSF-sponsored Industry/University Cooperative Research Center for Advanced Knowledge Enablement with 36 industry members, a more than 40 applied research projects. The university has created Research Park at university premises with more than 30 high-tech companies and an incubator with 27 start-up companies. As part of our strategy, based on our research, we launched two start-up companies that are led by our faculty and students. We also created joined industry/university laboratories, in which our faculty and students work jointly with industry scientists and engineers in creating innovative systems and products.
Zajednički sastanak sa Seminarom za verovatnosne logike
RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic