ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, Sala 2

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2002. GODINE

Utorak, 7.5.2002. u 14:15, sala 2 SANU :

SASTANAK UCESNIKA PROJEKTA "TEORIJA GRAFOVA I MATEMATICKO PROGRAMIRANJE SA PRIMENAMA U HEMIJI I TRANSPORTU"

Sadrzaj: Na sastanku ce biti reci o planu rada na projektu za naredni period S obzirom da se radi o primenama matematike na sastanak se osim ucesnika na projektu pozivaju i ostali zainteresovani ucesnici Seminara za primenjenu i industrijsku matematiku.

Utorak, 14.5.2002. u 14h, sala 212 FON :

Nenad Anicic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
STRUKTURNA SISTEM ANALIZA I XML KAO OSNOVE ZA RAZVOJ SAVREMENIH VISESLOJNIH ARHITEKTURA POSLOVNIH OBJEKATA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetik i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 21.5.2002. u 14:15, sala 2 SANU :

Nada Djuranovic-Milicic, Tehnolosko-metalurski fakultet, Beograd
TRUST REGION METODE

Sadrzaj: Trust Region metode su vazna klasa iterativnih metoda za resavanje problema nelinearne optimizacije. Ovo predavanje daje kratak pregle Trust Region metoda u bezuslovnoj optimizaciji, problemu nelinearni najmanjih kvadrata, uslovnoj optimizaciji i nediferencijabilnoj optimizaciji. Dace se i osvrt na vezu Trust Region metoda sa drugom vaznom klasom globalno konvergentnih metoda - jednodimenzionom optimizacijom duz datog pravca.

Utorak, 28.5.2002. u 14h, sala 212 FON :

Milorad Stanojevic, Saobracajni fakultet, Beograd
STATISTICKA NEZAVISNOST U SIMULACIJI DISKRETNIH SISTEMA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetik i informacione sisteme FON-a)

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic