ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2005. GODINE

U ovom semestru sastanci Seminara za primenjenu i industrijsku matematiku će se održavati na Fakultetu organizacionih nauka po dole navedenom rasporedu. U Sali 2 Matematickog Insituta održavaće se samo vanredni sastanci, o čemu ce učesnici biti posebno obaveštavani.

Utorak, 03.05.2005. u 14:15, Sala 212, FON:

Dušan Vujošević
NOVE INTERNET TEHNOLOGIJE U SLUŽBI POSLOVNE INTELIGENCIJE -- PRIKAZ Cognos ReportNet(c)-a

(zajednički sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON--a)

Utorak, 17.05.2005. u 14:15, sala 201 FON:

Siniša Rudan
NASLOV ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJEN

(zajednički sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON--a)

Utorak, 31.05.2005. u 14:15, sala 212 FON:

Nenad Aničić
NASLOV ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJEN

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)
RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić