ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 305

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2008. GODINE

Utorak, 13.05.2008. u 14:15, SALA 305, MI SANU:

Damjan Krstajic, Istrazivacki Centar za Hemijsku Informatiku, Beograd, David E Leahy, University of Newcastle upon Tyne
DISCOVERY BUS - NOV SISTEM ZA AUTOMATSKO PRAVLJENJE MODELA SA POSEBNIM OSVRTOM NA QSAR MODELE

Sadrzaj: Najveci trosak farmaceutske industrije je razvoj novih lekova. Da bi se doslo do novog leka potrebno je vise godina i dosta razvojnih projekata propadne u medjuvremenu. Vreme je najvazniji faktor i radi se na tome da se skrate razvojni ciklusi. Od 90-tih pa do danas dosta je uradjeno u primeni i automatizaciji HTS (high throughput sceening) laboratorija. Skracjeno je vreme koje je potrebno da se napravi hemijsko jedinjenje, testira u laboratoriji i obrade rezultati eksperimenata. Danas je izazov da se obradjeni rezultati sto pre preformulisu u modele, odnosno znanja, koje bi naucnik mogao da koristi u novim iteracijama.

Discovery Bus je nas odgovor tom izazovu. To je implementacija nove softver arhitekture koje smo mi nazvali Competitive Workflow. Koristi se za automatizaciju QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship) modela, kao i statistickih modela. Razvojni projekti koji se rade u saradnji sa Njukasl univerzitetom (University of Newcastle upon Tyne) su vezani za primenu evolucionih strategija uz pomoc Discovery Bus-a, kako u hemijskoj informatici tako i u bioinformatici.

Utorak, 20.05.2008. u 14:15, sala 305, MI BG:

Dragan Radojevic, Institut "Mihailo Pupin", Beograd
FAZI LOGIKA U SIREM SMISLU ZASNOVANA NA INTERPOLATIVNOJ BULOVOJ ALGEBRI (IBA)

Sadrzaj: Fazi logika u sirem smislu obuhvata: teoriju fazi skupova, fazi logiku (u uzem smislu) i fazi relacije. Zajednicko za sve konvencionalne realizacije fazi logike u sirem smislu je da se ne nalaze u Bulovom okviru - Bulova algebra nije njihova algebra. Pokazuje se zasto je to tako i sta su prakticne posledice i/ili nedostaci konvencionalnih pristupa.

Daju se osnove interpolativne Bulove algebre (IBA) - realno vrednosne realizacije Bulove algebre. Ujedno se pokazuje kako je moguce primenom IBA realizovati u Bulovom okviru fazi logiku u sirem smislu, dakle u istom okviru u kome su: klasicna logika, klasicna teorija skupova i klasicne relacije, ali sa znatno bogatijom interpretacijom.

Utorak, 27.05.2008. u 14:15, sala 305, MI BG:

Dusan Teodorovic, Saobracajni fakultet, Beograd MRAVLJI ALGORITMI SA PRIMENAMA

Sadrzaj: Sadrzaj ovog predavanja bice dostavljen naknadno.RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić