ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA NOVEMBAR 2004. GODINE

Utorak, 02.11.2004. u 14:15, Sala 2, SANU:

Dragan Urosevic, Nenad Mladenovic, Matematicki Institut SANU, Beograd
METODA PROMENLJIVIH OKOLINA ZA ODERDJIVANJE MINIMALNOG POVEZANOG k-PODGRAFA

Sadrzaj: Razmatra se problem odredjivanja minimalnog povezanog podgrafa sa tacno k ivica u nekom grafu. Predlaze se Metod spusta kroz promenljive okoline za lokalno pretrazivanje. Zatim se predlaze Metoda promenljivih okolina u kojoj se za lokalno pretrazivanje koristi prethodno predlozeni Metod spusta. Poredi se Metoda promenljivih okolina sa tri konstruktivne heuristike predlozene u literaturi.

Utorak, 09.11.2004. u 14:15, SALA 2, SANU:

Dragan Radojevic, Institut "Mihailo Pupin", Beograd
GENERALIZACIJA POJMA RELACIJE: REALNE RELACIJE I POREDJENJE SA FAZI RELACIJAMA

Sadrzaj: Pokazuje se da se generalizacija relacija na fazi relacije moze realizovati ne napustajuci zakone klasicne teorije skupova.

Utorak, 16.11.2004. u 14:15, sala 201 FON:

Pavle Mogin
OGRANICENJA KOD XML BAZA PODATAKA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 23.11.2004. u 14:15, sala 201, FON:

Jelena Jovanovic
OKRUZENJA ZA RAZVOJ EKSPERTSKIH SISTEMA ZASNOVANIH NA JAVI

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 30.11.2004. u 14:15, sala 2 SANU:

Milan Drazic, Matematicki fakultet, Vera Kovacevic-Vujcic, Mirjana Cangalovic, Fakultet organizacionih nauka, Nenad Mladenovic, Matematicki Institut SANU, Beograd
SOFTVERSKI PAKET GLOB

Sadrzaj: Na sastanku ce biti demonstriran rad paketa GLOB na raznim test prime- rima i tezim primerima iz prakse. Paket je dizajniran za ispitivanje efikasnosti raznih metaheuristika u globalnoj optimizaciji, prvenstveno VNS (Variable Neighborhood Search).

NAPOMENA: Termin ovog sastanka ce biti ujedno iskoriscen i kao sastanak ucesnika projekta 1389.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic