ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, Sala 2

PLAN RADA SEMINARA ZA OKTOBAR I NOVEMBAR 2000. GODINE

Utorak, 24.10.2000. u 14h, sala 212 FON: Dusan Starcevic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

VIRTUELNA REALNOST U TELEMEDICINI

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 31.10.2000. u 14:15, sala 2 SANU: Nenad Mladenovic, Matematicki Institut, Beograd, P. Hansen, J. Brimberg

MODELI I METODE RESAVANJA NEKIH PROBLEMA NAFTNE INDUSTRIJE

Sadrzaj : Izlozice se modeli dva optimizaciona problema vezana za naftnu idustriju: (i) optimalno dizajniranje naftovoda (pipeline design problem); (ii) problem bazeniranja sirove nafte (pooling problem). Za obadva problema razvijene su kako egzaktne tako i priblizne metode resavanja koje su testirane na realnim i slucajno generisanim primerima.

Utorak, 7.11.2000. u 14h, sala 212 FON: Srdjan Stankovic, Elektrotehnicki fakultet, Beograd

MULTIMEDIJALNE KOMUNIKACIJE U MEDICINI

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 14.11.2000. u 14:15, sala 2 SANU: Tatjana Davidovic, Nenad Mladenovic, Matematicki Institut, Beograd

RASPOREDJIVANJE ZADATAKA NA PARALELNE PROCESORE: METAHEURISTICKI PRILAZ

Sadrzaj : Izlozice se najnoviji rezultati autora u primeni metaheuristickih metoda VNS, TS, GA na problem staticke paralelizacije u racunarstvu. To je nastavak ranijeg izlaganja u okviru kojeg je definisana postavka problema, razmatrana njegova slozenost, analizirane konstruktivne heuristicke metode i dat pregled postojecih metaheuristickih rezultata.

Utorak, 21.11.2000. u 14h, sala 212 FON: Nikola Klem, Gradjevinski fakultet, Beograd

NUMERICKO RESAVANJE RETKIH VELIKIH SISTEMA LINEARNIH JEDNACINA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 28.11.2000. u 14:15, sala 2 SANU: Vladimir Filipovic, Matematicki fakultet, Beograd

POBOLJSANJE OPERATORA TURNIRSKE SELEKCIJE KOD GENETSKIH ALGORITAMA

Sadrzaj : U radu se predlaze poboljsanje klasicnog operatora turnirske selekcije (fino gradirana turnirska selekcija), izvode se odgovarajuce teorijske procene, a na seriji testova se vrse empirijska poredjenja sa drugim metodima selekcije.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic