ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA SEPTEMBAR 2015. GODINE

Ponedeljak, 14.09.2015. u 15:15h, sala 301f, MI SANU
!!!OBRATITE PAZNJU NA TERMIN!!!
Zajednicko predavanje sa Odeljenjem za matematiku
Panos Pardalos, Center for Applied Optimization, Department of Industrial and Systems Engineering, University of Florida, FL USA http://ww.ise.ufl.edu/pardalos and Laboratory of Algorithms and Technologies for Networks Analysis (LATNA) National Research University, Higher School of Economics, Russia http://nnov.hse.ru/en/latna/
DATA SCIENCE FOR MASSIVE (DYNAMIC) NETWORKS

Abstract: Data science tools, such as data mining and optimization heuristics, have been used to analyze many large (and massive) data-sets that can be represented as a network. In these networks, certain attributes are associated with vertices and edges. This analysis often provides useful information about the internal structure of the datasets they represent. We are going to discuss our work on several networks from telecommunications (call graph), financial networks (market graph), social networks, and neuroscience.

Ponedeljak, 21.09.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
!!!OBRATITE PAZNJU NA TERMIN!!!
Zajednicki sastanak sa Odeljenjem za matematiku Alexander Strekalovskiy, Mathematical Department, Irkutsk State University, Russia
GLOBAL OPTIMALITY CONDITIONS AND METHODS FOR NONCONVEX MATHEMATICAL PROGRAMMING

Utorak, 29.09.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Ashish Karmacharya, Institute for Spatial Information and Surveying Technology, Hochschule Mainz - University of Applied Sciences
COSCH$^{KR}$: STRUCTURAL REPRESENTATION OF CH DOCUMENTATION

Abstract: Cultural Heritage is arguably one of most diverse field where experts from multi-disciplines concentrate on activities to achieve a common goal. Even diversity in CH applications: from discovery to restoration and analysis of objects, do not exclude the inclusion of these diverse communities to perform various activities in coordinated ways. In order to achieve this high degree of communicative understanding between such diverse groups of experts, a reliable platform is needed for the coordination of information exchange. The ongoing work on development of COSCH$^{KR}$ (COSCH Knowledge Representation) within COSCH (Color and Space in Cultural Heritage) - a COST Action intends to provide such platform. The purpose is threefold: 1) to build technical and cultural understanding between cross domain experts for better understand and evaluate situation of other domains 2) to facilitate CH experts in anticipating the technical complexities for their respective CH applications 3) to support the technical experts in evaluating CH applications and related objects for better management of the technologies and related techniques required. The model includes technical specifications and usages of technical fields of spatial and spectral disciplines.

COSCH$^{KR}$ is a knowledge model expressed through Web Ontology Language (OWL). It is an inference model with enriched facts, rules and heuristics that binds different expert domains and structurally and conceptually different from CIDOC-CRM. The knowledge model is primarily design to guide experts in CH domains through the technically complexity while recording the CH objects for his/her application. It is not intended to design that stores this process and results through storing meta and para data of the documentation.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic