ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, Sala 2

PLAN RADA SEMINARA ZA SEPTEMBAR 2001. GODINE

Utorak, 25.9.2001. u 14:15, sala 2 SANU:

Pierre Hansen, Gerad, Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Montreal and Hong Kong Polytechnic

COMPUTERS IN GRAPH THEORY

Abstract: Computers are extensively used in graph applications. They can also help in graph theory, i.e., to provide, suggest or help to obtain conjectures, refutations and proofs. We survey the fairly numerous but dispersed efforts made in this area during the last 25 years. Approaches include specific case enumeration (as in proofs of the four color theorem), graph generation (i.e. when finding new Ramsey numbers), general theorem proving approaches (as in the systems "Graph" and "Graph Theorist"), formula manipulation (as in the system "Ingrid"), interactive conjecture finding (as in "Graph" and several more recent systems), finding conjectures with a priori simple forms and eliminating false or uninteresting ones (as in the system "Graffiti") and applying a metaheuristic to find families of extremal graphs from which conjectures can be deduced (as in the system "AutoGraphiX").

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic