ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for
DECISION MAKING – THEORY, TECHNOLOGY AND PRACTICE

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Odlučivanje - teorija, tehnologija, praksa za april 2018.
ČETVRTAK, 12.04.2018. u 13:00, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Marija Dzunic, Faculty of Economics, University of Niš
THE APPLICATION OF MCDM IN EVALUATING URBAN PERFORMANCE: ECONOMIC, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ASPECTS OF SMART CITIES
Smart city concept includes various aspects of urban development - economy, society, governance, environmental conditions. The performance of a city in each of these areas can be assessed as a strength or weakness in the competitive game between urban regions in their attempt to attract business, educated workforce, or to improve the city image. Creating city rankings according to cities’ smart performance and identifying areas that need further improvements, provides significant inputs for urban policy creation. MCDM techniques represent a useful tool for the evaluation of social, economic and environmental components of urban life that determine cities’ competitive profiles and consequently, the positions on the ranking lists. Most of the rankings are performed by assessing citizens’ perceptions on various aspects of urban living, including quality of services provided in the cities, employment prospects, housing conditions, the level of social integration and safety and the effectiveness of local government administration. In our research, for the assessment of various hierarchically structured indicators of cities’ smart performance, a multi-criteria analysis model is developed, combining the AHP (Analytic Hierarchy Process) for determining the relative importance of criteria and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) method of ranking.


ČETVRTAK, 26.04.2018. u 14:00, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš
Zeljko Dzunic, Junis, University of Niš
THE ROLE OF BIG DATA IN THE DECISION-MAKING PROCESS
The increasing availability and popularity of social media, mobile technologies and Internet of things has led to the exponential growth of available data in recent decades, which need to be processed and understood. Consequently, organizations are increasingly relying on external data sources, in addition to traditional ones, such as information systems, relational databases, etc. It is this increasing magnitude of data, their complexity and diversity that influenced the emergence of a new era in data management - Big data era.
The Big Data concept includes a set of advanced technologies created for the efficient storage, processing, and management of extremely large amounts of data of different types and velocity. Data processing with these characteristics, as a rule, exceeds the hardware and software capabilities of existing systems.
Today Big Data Concept affects, to a greater or lesser extent, all aspects of modern society, such as economy, public administration, business management, marketing. Of particular importance is the role of the Big Data concept in the process of business decision-making in these areas.
For this reason, this lecture aims to present the basic characteristics of the Big Data concept and its eco-system as a set of technologies that enable the use of collected data. In addition, the lecture will highlight the key challenges and possibilities of applying this concept in the business decision-making process.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Seminar će se održavati svakog drugog četvrtka od 13:00 - 14:00h, CIITLAB, Elektronski fakultet Niš, Aleksandra Medvedeva 14, Niš

dr Lazar Velimirović
Rukovodilac seminara
Petar Vranić
Sekretar seminara