ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Combinatorics, Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Kombinatorika, Geometrija, Topologija, Algebra (KGTA)

PLAN RADA ZA JUN 2017:UTORAK, 06.06.2017. od 14:00 - 17:00, Osnovna škola "Milica Stojadinović Srpkinja", Vrdnik (Irig)
KGTA na točkovima
KGTA MATEMATIČKI IZLET
Sastaćemo se u osnovnoj školi "Milica Stojadinović Srpkinja" u Vrdniku. Svoja izlaganja (tipa Kreda Lutalica) su najavili Zoran Petrić, Aleksandar Vučić i drugi, a u planu je i da Filip Jevtić i Marija Jelić nastave svoje izlaganje sa prethodnog sastanka seminara. Prevoz je na dva ili četiri točka (prema ličnom izboru i prema vremenskim uslovima). Očekujemo da ćemo i ubuduće imati ovakve matematičke izlete (sugestije su dobrodošle).
Molim pošaljite poruku ukoliko želite više informacija o organizaciji ovog izleta.

Predavanja imaju pregledni karakter i namenjena su najširem krugu slušalaca