ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Geometrija, Topologija, Algebra (GTA)

Obavestenje:
GTA seminar pocinje sa ciklusom predavanja pod opstim naslovom "GTA zabaviste". Predavanja su namenjena studentima, profesorima i ljubiteljim matematike. Takva predavanja ce pred imenom predavaca imati znak "GTA zabaviste".

Plan rada za novembar:

Utorak, 6.11.2001 Matematicki fakultet (soba 704)

10:15 - 11:25 Vladimir Grujic,
Modulerne forme i elipticki genusi (po Hircebruhu)

11:30 - 12:40 (GTA zabaviste) Darko Milinkovic,
Simplekticka geometrija (mini kurs)

12:45 - 14:00 Aleksandar Lipkovski
Aritmeticki rod CP^n

Utorak, 13.11.2001 Matematicki fakultet (soba 704)

10:15 - 11:30 (GTA zabaviste) Darko Milinkovic,
Simplekticka geometrija (mini kurs, nastavak)

11:40 - 12:40 Rade Zivaljevic,
Motivacija za elipticke rodove prema E. Wittenu (glava 6 knjige F. Hirzebruch, Manifolds and modular forms).

12:45 - 13:55 Aleksandar Lipkovski
Aritmeticki rod CP^n (nastavak)

Utorak, 20.11.2001 Matematicki fakultet (soba 704)

10:15 - 11:45 (GTA zabaviste) Darko Milinkovic,
Simplekticka geometrija (mini kurs, nastavak)


11:50 - 13:00 Aleksandar Lipkovski
Racunanje kohomologija sa koeficientima u pramenovima (primeri).

13:05 - 14:00 Rade Zivaljevic,
Motivacija za elipticke rodove prema E. Wittenu (glava 6 knjige F. Hirzebruch, Manifolds and modular forms). (nastavak pripremnog predavanja).

Utorak, 27.11.2001 Matematicki fakultet (soba 709)

10:15 - 11:45 (GTA zabaviste) Darko Milinkovic,
Simplekticka geometrija (mini kurs, nastavak)

11:50 - 12:50 Vladimir Grujic (Rade Zivaljevic)
Motivacija za elipticke rodove prema E. Wittenu (glava 6 knjige F. Hirzebruch, Manifolds and modular forms).

13:00 - 14:00 Aleksandar Lipkovski,
Racunanje kohomologija sa koeficientima u pramenovima (primeri).

Seminar poziva sve zainteresovane u okviru slobodnih tema izloze nesto sto im se posebno dopalo ili je aktuelna informacija nov dokaz itd.