ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, Algebra and Topology

 

PROGRAM


Seminar Geometrija, Topologija, Algebra (GTA)

Plan rada za septembar:

Utorak, 3.9.2001 Matematicki fakultet (soba 704)

11:15 -- 14:00 casova R. Zivaljevic,
Algebarske krive/Rimanove povrsi za nestrpljive.

U planu je nekoliko predavanja. Cilj je da se ocrtaju (sa razumnim dokazima) neki od lepih klasicnih rezultata ove teorije. Jedan od ciljeva je da se (na kraju) analizira fibracija SP^n(M_g) \rightarrow Jac(M_g) gde je SP^n(M_g) n-ti simetricni stepen od M (tj. mnogostrukost svih efektivnih divizora stepena n) a Jac(M_g) \cong T^g g-torus poznat kao Jakobijan krive M_g. Izlaganje bi trebalo da bude najelementarinje moguce (usmereno prema ukusima jednog topologa) i sa mnogim istorijskim detaljima.

Utorak, 10.9.2001 Matematicki fakultet (soba 704)

11:15 - 14:00 Rade Zivaljevic,
Algebarske krive/Rimanove povrsi za nestrpljive.

U planu je nekoliko predavanja. Cilj je da se ocrtaju (sa razumnim dokazima) neki od lepih klasicnih rezultata ove teorije. Jedan od ciljeva je da se (na kraju) analizira fibracija SP^n(M_g) \rightarrow Jac(M_g) gde je SP^n(M_g) n-ti simetricni stepen od M (tj. mnogostrukost svih efektivnih divizora stepena n) a Jac(M_g) \cong T^g g-torus poznat kao Jakobijan krive M_g. Predavanje ce biti fokusirano na teoremu Rimana-Roha i oko nje.

Utorak, 17.9.2001 Matematicki fakultet (soba 704)

Ciklus predavanja: OGLEDALSKE SIMETRIJE I SRODNE TEME
(Mirror conjecture)

Na inicijativu Darka Milinkovica i njegovih prijatelja, pred pocetkom je ciklus pod neformalnim naslovom "Ogledajmo se sa ogledalskim simetrijama".

Sastanci ce biti DVA puta nedeljno,
utorkom od 12:15-14:00 u sali 704 (u okviru GTA) i petkom od 17:15-19:00 u sali 704.

Teme (spisak nije kompletan):
- D. Milinkovic, Opsta Florova homologija.
- J. Katic, Morsova homologija i uvod u Florovu homologiju.
- G. Djankovic, Uvod u simplekticku geometriju sa akcentom na geometriji Lagranzevih podmnogostrukosti.
- B. Jovanovic, B. Gajic, M. Radnovic, Teme vezane za ogledalske simetrije u slucaju eliptickih krivih.
- Z. Petrovic, Izvedene kategorije i koherentni pramenovi.
- R. Zivaljevic, A-beskonacno strukture po Stashevu i srodne teme.
- i druge teme.

Prvo predavanje:
utorak, 17.9.2002, 12:15-14:00, 704
R. Zivaljevic: Pocinjemo sa primerima i motivacijom. Gde i kako se javljaju A-beskonacno strukture?! Uloga asociedra (politopa Stasheff-s). Vise homotopije, vise algebarske operacije, Boromejski prstenovi i Masijevi proizvodi itd.

Utorak, 24.9.2001 Matematicki fakultet (soba 704)

Not available yetSeminar poziva sve zainteresovane u okviru slobodnih tema izloze nesto sto im se posebno dopalo ili je aktuelna informacija nov dokaz itd.