Projekat III 044006

Razvoj novih informaciono-komunikacionih tehnologija, korišćenjem naprednih matematičkih metoda, sa primenama u medicini, telekomunikacijama, energetici, zaštititi nacionalne baštine i obrazovanju

Rukovodilac: dr Zoran Ognjanović

Rezime

Istraživači u svetu koji se bave matematičkom logikom i sistemima zasnovanim na znanju, teorijom grafova, operacionim istraživanjima, kriptologijom, itd. su ostvarili značajan napredak po pitanju razvoja rešenja za mnoge probleme od kojih zavise moderna tehnologija i svakodnevni život. Praksa u Srbiji pokazuje da rezultati koje naši istraživači postižu ostaju na teorijskom nivou. Stoga, u projektu predlažemo usmeravanje ka razvoju primena ovih rezultata u IKT, u kojem bi glavni ciljevi bili:

Projekat će biti fokusiran na ograničen skup izazova sa jasnom matematičkom osnovom. Biće uspostavljena saradnja od opšteg interesa između istraživačkih grupa koje se bave matematikom, računarstvom, inženjerstvom, telekomunikacijama i društvenim i humanističkim naukama.
Glavna oblast istraživanja biće kao i njihove primene u nekim važnim socio-ekonomskim izazovima (zdravstvo, energetika, pristup kulturnim resursima) definisanim Nacionalnom strategijom za nauku:

Ključne reči: Napredne matematičke metode, IKT, inteligentni sistemi, medicina, energetika, digitalizacija baštine

Rukovodilac

Opis projekta

U projektu će učestvovati 34 institucije i 192 istraživača iz oblasti matematike, IKT i njihovih primena u medicini, sistemima za električnu energiju i digitalizaciji kulturne baštine. Predviđamo sledeće potprojekte:

U projekat će biti uključeni J. Edmonds, jedan od osnivača kombinatorne optimizacije, i Z. Obradović, direktor centra za informacione nauke i tehnologije Temple University u Filadelfiji. Biće angažovano 57 mladih istraživača, kao svojevrstan doprinos sprečavanju "odliva mozgova".

Dodatne aktivnosti će uključivati: