Projekat 1646

Geometrija, obrazovanje i vizuelizacija sa primenama

Rukovodilac: dr Neda Bokan

Rezime

Predmet istraživanja

Sadržaj istraživanja

Originalnost predloženih istračivanja

Cilj istraživanja

Stanje istraživanja u oblasti

Stanje istraživanja u svetu

Stanje istraživanja kod nas

Planirani rezultati projekta

Saradnja sa firmom "EKI SOFT" (pri Ekonomskom institutu) u izradi Java aplikacija (apleta) zasnovanih na računarskoj grafici, koji bi se koristili u Internet prezentacijama.

Izrada softvera za podršku učenju na daljinu: