Projekat 174001

Dinamika hibridnih sistema složenih struktura. Mehanika materijala

Rukovodilac: prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih

Rezime

Teme su:

Ključne reči: Hibridni, nelinearni, analtička mehanika, izvod necelog reda, diskretni kontinuum, stabilnost, vibroudar, upravljanje