Projekat 174008

Novi prilozi tehnikama kriptologije, procesiranja slika i algebarske topologije za informacionu bezbednost

Rukovodilac: dr Miodrag Mihaljević

Rezime

Osnovni ciljevi projekta obuhvataju istraživačke aktivnosti prema usavršavanju postojećih i novim tehnikama za realizaciju elemenata mehanizama za informacionu bezbednost kojima se ostvaruje zaštita tajnosti podataka i autentifikacija korisnika uključuju sledeće osnovne pravce:

Osnovni očekivani ključni rezultati projekta su u domenima kriptologije, procesiranje slika, algebarske topologije i primena za ostvarivanje informacione bezbednosti i uključuju sledeće:

Opis Projekta

Osnovni ciljevi projekta obuhvataju istraživačke aktivnosti prema usavršavanju postojećih i novim tehnikama za realizaciju elemenata mehanizama za informacionu bezbednost kojima se ostvaruje zaštita tajnosti podataka i autentifikacija uključujući sledeće osnovne pravce:

Ovim projektom planirane aktivnosti, za ostvarivanje ciljeva istraživanja (i)-(v), nalaze se u:
Posebno se ukazuje da struktura projekta obuhvata i međunarodnu saradnju i edukaciju mladih istraživača. Istraživačke aktivnosti u okviru projekta pretpostavljaju i intenzivnu međunarodna saradnju (kao nastavak dosadašnje međunarodne saradnje) koja daje plodotvornu osnovu za visokokvalitetnu realizaciju ciljeva ovog projekta. Planirana međunarodna saradnja uključuje sledeće institucije: Research Center for Information Security (RCIS), National institute AIST, Tokyo, Japan; University of Exeter, U.K.; University of Manchester, U.K.; Centre for Image Analysis, Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala University, Uppsala, Sweden; Technical University (TU) Berlin (G. Ziegler through ERC Advanced Grant). Edukaciona funkcija projekta uključuje: Edukaciju mladih istrazivača u domenima koji su na prioritetnim pravcima istraživačkih aktivnosti i u Srbiji i u međunarodnim okvirima, a time i sposobljavanje mladih (doktoranata) i njihovo uvođenje u naučno-istraživački rad u oblasti od visokog međunarodnog i nacionalnog značaja

Značaj istraživanja

Predloženi projekat je iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i usmeren je ka jednoj od veoma aktuelnih oblast IKT - informacionoj bezbednosti koja je prepoznata kao jedna od prioritetnih tema u strategiji istraživanja u Srbiji i u konkursu za projektni ciklus 2001-2014, a koja je takođe ranije prepoznata kao jedna od visko prioritetnih tema u mnogim međunarodnim programima istraživanja uključujući programe EU, SAD i Japana. Značaj (uključujući i širi društveni) predloženih istraživanja direktno proizilazi iz značaja bezbednosti informacija i njenog mesta na listi prioriteta i istraživačkih problema i aktuelnih društvenih problema kako u međunarodnim tako i u nacionalnim okvirima. Posebno se ukazuje da je jedan od FP7 prioriteta ostvarivanje pouzdanog i bezbednog informacionog društva zasnovanog na ekosistemu bezbednih digitalnih komunikacija, procesiranja informacija i odgovarajuće infrastructure. Saglasno navedenom, značaj predloženih istraživanja proističe iz značaja kriptologije, biometrike i određenih pravaca matematike za dizajn usavršenih i naprednih mehanizama i sistema za ostvarivanje informacione bezbednosti. Dodatni značaj predloženih istraživanja je u integraciji računarske nauke, različitih matematičkih disciplina i teorijskih matematičkih rezultata za rešavanje praktičnih izazova informaciong društva, a posebno u negovanju matematičkih istraživanja od potencijalnog interesa za razvoj naprednih komponentata za informacionu bezbednost. Navedenim se razvija i povezivanje tradicionalnih terorijskih matematičkih izazova sa praktičnim primenama čime tradicionalna matematika dobija notu "visoke primenljivosti", a u rešavanje praktičnih izazova se uvode sofisticirane matematematičke tehnike čime se ostvaruje dobrobit i za tradicionalnu matematiku i za primene. Direktan značaj predloženih istraživanja je u primenljivosti očekivanih rezultata istraživanja za dizajn komponenata sistema za ostvarivanje informacione bezbednosti. Posebno se ukazuje na sledeće pojedinačne ilustracije značaja predloženih istraživanja:

Deset izabranih referenci iz predloga Projekta