Projekat 174026

Reprezentacije logičkih struktura i formalnih jezika i njihove primene u računarstvu

Rukovodilac: profesor Silvia Ghilezan

Rezime

Matematička logika obuhvata matematička istraživanja logičkih sistema i primene formalne logike na ostale oblasti matematike. Pored svoje fundamentalne uloge u razvoju matematike, u poslednjih nekoliko decenija matematička logika postaje teorijska osnova računarstva i veštačke inteligencije. Istraživanja u ovom projektu će biti usmerena ka fundamentalnim istraživanjima i relevantnim primenama u računarstvu. Osnovni istraživački pravci projekta će biti:

Teme istraživanja na projektu će biti:

Sveobuhvatni istraživački tim ima istaknute naučne rezultate prepoznatljive u međunarodnom naučnom okruženju. Istraživači su uključeni u rad evropskih naučnih projekata, što će omogućiti uključivanje rezultata projekta u aktuelna međunarodna istraživanja.

Opis projekta

Istraživanja u ovom projektu će biti usmerena ka funadamentalnim istraživanjima u svim osnovnim oblastima matematičke logike: teoriji dokaza, teoriji modela, teoriji skupova, teoriji tipova, kao i ka relevantnim primenama logike u računarstvu i logičkom dizajnu. Projekat obuhvata povezana istraživanja i aktivnosti na tri potprojekta:

Osnovni istraživački pravci potprojekata će biti:

Fundamentalna istraživanja potprojekta (a) će biti koordinisana sa primenjenim istraživanjima u potprojektima (b) i (c), čiji će rezultati, zauzvrat, motivisati nova fundamentalna istraživanja.

Očekivani ključni rezultati

Istraživanja u ovom projektu su usmerena ka fundamentalnim istraživanjima u svim ključnim oblastima matematičke logike i ka relevantnim primenama u računarstvu. Očekivani rezultati su:

Značaj predloženog istraživanja

Predložene istraživačke teme obuhvataju veoma širok spektar fundamentalnih istraživanja u matematičkoj logici u svim osnovnim oblastima: teoriji dokaza, teoriji modela, teoriji skupova, teoriji tipova. Njihova primenjivost je ugrađena u osnove računarstva, programskih jezika, veštačke inteligencije, verifikacije softvera, logičkog dizajna, a takođe i razvija nove koncepte računarstva kao što su paralelnost i konkurentnost. Aktivan rad međunarodnih naučno-istraživačkih timova u okviru svih projektnih tema ilustruje aktuelnost predloženog projekta. Sveobuhvatni tim ovog projekta, preko 40 istraživača, je sačinjen od istraživača sa jedinog istraživačkog matematičkog instituta u Srbiji i od istraživača sa sva četiri najveća državna univerziteta u Srbiji: univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Renomirani tim ima istaknute naučne rezultate prepoznatljive u međunarodnom naučnom okruženju. Značajan je broj mladih istraživača, više od 20%, koji započinju istrazivački rad u ovom timu. Istraživači su uključeni u rad evropskih naučnih projekata, kao što su FP, COST, bilateralni i multilateralni projekti, što će osigurati uključivanje rezultata projekta u aktuelna međunarodna istraživanja. U radu projekta će učestvovati tri istaknuta naučnika iz insotranstva S. Krstić (Intel, SAD), I.Farah (Univerzitet u Torontu, Kanada) i V. Kunčak (EPFL, Švajcarska), koji su svoja prva istraživanja započeli u Beogradu i Novom Sadu. Njihove ekpertize će doprineti značaju projekta. Značajan aspekt je i nastavak i proširivanje međunarodne naučno-istraživačke saradnje sa renomiranim stručnjacima sa vodećih univerziteta, Univerzitet Paris 7, EPFL Lozana, Univerzitet u Torontu, Torinu, Firenci, ENS Lion, Ecole Polytechnique Pariz, McGill University Montreal, Univerzitet Tampere, kao i sa renomiranim istraživačima iz istraživačkog centra INRIA-Sophia Antipolis, Francuska i razvojne kompanije Intel SAD.