Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2003. GODINE

Utorak, 1.4.2003. u 14:15, Biblioteka MI SANU:

Nema sastanka.

Utorak, 8.4.2003. u 14:15, SALA 201, FON:

Danica Lecic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
XML MODELI I STANDARDI ZA INTEGRACIJU PROIZVODNIH SISTEMA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 15.4.2003. u 14:15, biblioteka MI SANU:

Danijela Galovic, Masinski fakultet, Kragujevac
MULTIKRITERIJUMSKI PRISTUP RANGIRANJU STRATEGIJA POPUNJAVANJA LANACA SNABDEVANJA UZ POMOC FAZI LOGIKE

Sadrzaj: Razvijen je fazi matematicki model za izbor strategije snabdevanja sirovinama na bazi vise kriterijuma razmatranih istovremeno. Problem se veoma cesto srece u poslovnoj praksi i od izuzetnog je znacaja za velike kompanije. Pretpostavlja se da vrednosti parametara za krite- rijume optimizacije nisu precizne pa se stoga primenjuje teorija fazi skupova. Na primeru je prikazana primena razvijenog modela.

Utorak, 22.4.2003. u 14:15, biblioteka MI SANU:

Dragan Urosevic, Nenad Mladenovic, Matematicki Institut, Beograd ODREDJIVANJE MINIMALNOG k-STABLA PRIMENOM PRETRAGE I PO PROMENLJIVIM OKOLINAMA

Sadrzaj: Minimalno k-stablo u nekom povezanom neorjentisanom tezinskom grafu (V,E) je stablo (T, E') koje predstavlja podgraf grafa (E' podskup E) i zadovoljava svojstva: (i) skup T ima tacno k cvorova i (ii) medju svim stablima sa tacno k cvorova stablo (T,E') ima najmanji zbir tezina ivica od kojih je sastavljen. Odredjivanje minimalnog k-stabla predstavlja NP-kompletan problem vec za k>=3. Stoga su razvijene heuristike dobijene modifikacijama algoritama za odredjivanje minimalnog stabla razapinjanja ili algoritama za odredjivanje rastojanja u tezinskom grafu. Takodje postoji razvijena heuristika zasnovana na tabu pretrazi. Ovde je razvijena heuristika zasnovana na pretrazi po promenljivim okolinama i uporedjena je sa prethodno pomenutim heuristikama.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic