Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2011. GODINE

Utorak, 05.04.2011. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Dragana Becejski-Vujaklija, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
FORENZIKA U BEZICNIM MREZAMA - ORGANIZACIONI ASPEKTI

Sadrzaj: Forenzika u bezicnim mrezama (eng. wireless forenzics) je grana kompjuterske forenzike koja predstavlja postupak utvrdjivanja cinjenica primenom odgovarajucih metoda nad digitalnim medijima.
Bice reci o ciljevima WLAN bezbednosti, elementima bezicne sigurnosne politike, vrstama najcescih napada na bezicne mreze i metodama zastite u bezicnim mrezama. Uz to, bice definisan proces bezicne forenzike i nacin istrazivanja WLAN-a u cilju prikupljanja forenzickih dokaza.
Na kraju, bice opisani postupci i preporuke za koriscenje forenzickih alata.

Utorak, 12.04.2011. u 14:15, sala 301f, MI:

Jasmina Lazic, Matematicki institut SANU
MATHEUIRSTICS FOR 0-1 MIXED INTEGER PROGRAMMING WITH APPLICATIONS TO BARGE CONTAINER SHIP ROUTING

Abstract: Matheuristics are the cutting-edge stream in the development of metaheuristics and heuristics for mathematical programming. In this talk the notion of a matheuristic will be explained in detail, with several examples of state-of-the-art solution methods for 0-1 mixed integer programming, including local branching, variable neighbourhood branching, relaxation induced neighbourhood search and variable neighbourhood decomposition search. Significance of this solution methodology will be demonstrated on a real-world problem arising in transportation: the barge container ship routing. The mixed integer programming formulation for the barge container ship routing will be presented, together with results obtained on a representative set of instances. It is concluded that the use of matheuristics can be highly advantageous, since some of the results obtained by matheuristics are much better than those obtained by the commercial MIP solver IBM ILOG CPLEX 11.2.
(The presented results are from joint work with V. Maras, T. Davidovic and N. Mladenovic)

Utorak, 19.04.2011. u 14:15, sala 301f, MI SANU:

Snezana Popovic, Racunarski fakultet, Univerzitet UNION, Beograd
EFEKTIVAN ODABIR TESTNIH OKRUZENJA KORISCENJEM KOMBINATORNOG TESTIRANJA I VIRTUALIZACIJE

Sadrzaj: Konfiguraciono testiranje kompleksnih, visekorisnickih aplikacija zahteva odgovarajuca testna okruzenja, koja obuhvataju razlicite kombinacije hardvera, operativnih sistema i drugog softvera. Predavanje obradjuje primenu metoda kombinatornog testiranja koriscenjem ortogonalnih nizova za generisanje smanjenog broja potrebnih kombinacija, koje poseduju kvalitet da pokriju gotovo sve moguce kombinacije testnih okruzenja. Primenom metoda kombinatornog testiranja kreiran je koncizan skup testova, skracen je zivotni ciklus testiranja i smanjeni su napori strucnjaka koji sprovode testiranje. Konfiguraciono testiranje izvrseno je u virtualnom okruzenju. Aplikativno okruzenje simulirano je podizanjem vise virtuelnih masina na ogranicenim, realnim racunarskim resursima. Rezultati su smanjene troskova potrebnih za testiranje hardvera, kao i efikasno upravljanje procesom testiranja. Zajedno, kombinatorno testiranje i virtualizacija, mogu biti praktican pristup za efektivno testiranje, kroz balansiranje kvaliteta, troskova i vremena.
Kljucne reci: testno okruzenje, kombinatorno testiranje, konfiguraciono testiranje, virtualizacija okruzenjaRUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić