Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku} sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2012. GODINE

Utorak, 03.04.2012. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Desimir Vučić, Računarski fakultet univerziteta UNION, Beograd
ANALIZA CIKLOSTACIONARNIH OSOBINA KOMUNIKACIONIH KANALA

Sadrzaj: Izlaze se originalni stohasticki matricni metod za ciklicnu spektralnu analizu komunikacionih signala, zasnovan na njihovom predstavljanju pomocu Markovljevih nizova. Prikazuje se primena predlozenog metoda za analizu ciklicnih obelezja komunikacionih signala, posebno savremenih modulisanih signala, kao sto su FH (frequency hopping), OFDM (orthogonal frequency division multiplexing), UWB-IR (ultra-wideband impulse radio), itd. Analizira se primena ciklostacionarnih obelezja u detekciji i identifikaciji komunikacionih signala.

Utorak, 10.04.2012. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Miloš Milutinović, Fakultet organizacionih nauka Beograd
ANDROID APLIKACIJA ZA UČENJE JAPANSKOG JEZIKA

Sadrzaj: U ovom predavanju je predstavljena aplikacija za ucenje japanskog jezika razvijena na Android platformi za mobilne uredjaje. Edukativni sadrzaj koji se prezentuje korisniku je rasporedjen u objekte ucenja dostupne preko interneta. Opisani su arhitektura aplikacije, njene osnovne komponente i korisceni model objekata ucenja. U funkcionalnosti aplikacije spadaju: ucenje reci i pisama japanskog jezika uz odgovarajuce audio zapise, aktivnost za testiranje znanja, vezbanje pisanja znakova, mogucnost takmicenja u znanju izmedju korisnika, igra pamcenja, kao i prezentacija interesantnih informacija o Japanu.

Utorak, 17.04.2012. u 14:15, soba 301f, MI SANU:

Oliver Subotić, Centar za proučavanje i upotrebu savremenih tehnologija Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke
INFORMACIONO KONTROLISANO DRUŠTVO

Sadrzaj: Elektronski nadzor stanovnistva pomocu informaciono-komunikacionih tehnologija je visedecenijska realnost. Ta aktivnost je - uglavnom u ime zastite bezbednosti - znacajno intenzivirana u 21. veku: nadzor je masovan, rutinskog karaktera i sirokog opsega, bazira se na automatskoj obradi podataka i ukljucuje razlicite subjekte. Ovakva paradigma donosi niz drustvenih implikacija u pogledu ponasanja gradjana. Uporedo sa "panoptickim" uticajem nadzora na ponasanje gradjana deluje i fenomen "sinoptizma", koji se ogleda kroz uticaj mas-medija na nametanje odredjenih stavova i posredno usmeravanje populacije ka pozeljnom modelu ponasanja. Paralelno delovanje elektronskog nadzora i mas-medija pokazuje i isprepletenost struktura moci koje stoje iza panopticke i sinopticke delatnosti, a koje su dominantno vezane za drzavne agencije i koroporativni kapital.

Kljucne reci: elektronski nadzor, panoptizam, sinoptizam, bezbednost, privatnost, mas-mediji, globalizacija, potrosacko drustvo, konformizam

Utorak, 24.04.2012. u 14:15, soba 301f, MI SANU:

Alain Hertz, GERAD - Ecole des HEC & Ecole Polytechnique, Montreal, Canada
ON THE MAXIMUM DIFFERENCE BETWEEN SEVERAL GRAPH INVARIANTS

Abstract: A graph invariant is a property of graphs that depends only on the abstract structure, not on graph representations such as particular labellings or drawings of the graph. Although bounds on invariants have been studied for a long time by graph theorists, the past few years have seen a surge of interest in the systematic study of linear relations (or other kinds of relations) between graph invariants. We focus our attention on the difference between the maximum orders of an induced (linear) forest, an induced tree, an induced bipartite graph, and a stable set. We give upper bounds on these differences, and prove that there are tight.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić