Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 2016. GODINE

Utorak, 5.04.2016. u 14:15h, sala 301f, MI SANU
Rastko Martac, Institut za vodoprivredu Jaroslav Cerni
USING INTERNET OF THINGS IN MONITORING AND MANAGEMENT OF DAMS IN SERBIA

Abstract: This paper discusses harnessing Internet of Things in monitoring and managing dams in Republic of Serbia. Large dams are of major importance, primarily because of their use for electricity production. Risks associated with this should be greatly taken into account. There is a need to consolidate information related to dam facilities in order to use them for dam management in Republic of Serbia. An information system has been developed based on existing systems, allowing utilization of intelligent sensor networks. The aim of paper is to describe possibilities of Internet of Things application within specific system for dam safety management. In order to facilitate the inclusion of a large number of intelligent sensors, a new data acquisition module for communication with sensors in the monitoring network is defined. The system should provide timely alerting in the case that the security parameters deviate from expected values.

Utorak, 12.04.2015. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
doc.dr Zorica Bogdanovic, Fakultet organizacionih nauka
INTERNET OF THINGS: PREZENTACIJA SPECIJALNOG BROJA CASOPISA FACTA UNIVERSITATIS, SERIES ELECTRONICS AND ENERGETICS

Rezime: Na predavanju ce biti predstavljen specijalni broja casopisa Facta Universitatis, series Electronics and Energetics, kategorije M24. Ovaj specijalni broj sadrzi radove u oblasti projektovanja, implementacije i primene interneta inteligentnih uredjaja u poslovanju, naucnim istrazivanjima i obrazovanju. U pripremi radova su ucestvovali autori iz devet zemalja: Srbija, SAD, Australija, Nemacka, Oman, Egipat, Indija, Norveska, Republika Srpska. Medju autorima je nekoliko istaknutih svetskih strucnjaka, kao sto su Borko Furht, redovni profesor Florida Atlantic univerziteta u SAD i direktor Istrazivackog centra za saradnju industrije i univerziteta, kao i San Murugesan, glavni urednik casopisa IEEE Professional, direktor u BRITE Professional Services i profesor na Western Sydney University. Urednici specijalnog broja su prof.dr Marijana Despotovic-Zrakic, doc.dr Zorica Bogdanovic i prof.dr Bozidar Radenkovic sa Fakulteta organizacionih nauka, i prof.dr Huansheng Ning, profesor na Univerzitetu za nauku i tehnologiju u Pekingu i clan uredjivackih odbora vise IEEE casopisa (IEEE System Journal, IEEE Internet of Things Journal). Glavni urednik casopisa je prof.dr Ninoslav Stojadinovic.

Utorak, 19.4.2016. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Branka Rodic-Trmcic, Visoka zdravstvena skola strukovanih studija u Beogradu
INTERNET INTELIGENTNIH UREDJAJA U E-ZDRAVSTVU: PRIMENA WEARABLE UREDJAJA ZA MERENJE STRESA

Rezime: Svrha ovog pradavanja je da pruzi pregled koncepata elektronskog i mobilnog zdravstva i primene Interneta inteligentnih uredjaja u e-zdravstvu. Predlozen je model mobilnog zdravstva zasnovan na konceptu wearable computinga u oblasti prevencije i zdravog zivota. Razvijeni i implementirani wearable sistem omogucava merenje vitalnih parametara (puls, zasicenosti kiseonikom, provodljivost koze) i parametara okruzenja (buka, temperatura, vlaznost vazduha). Kao podrska wearable sistemu razvijena je mobilna aplikacija sa sadrzajima za relaksaciju. Cilj evaluacije bio da se utvrdi postojanje razlike izmedju rezultata testa anksioznosti i izmerenih vrednosti parametara preko realizovanog wearable sistema pre, tokom i nakon odbrane seminarskih radova kod studenata koji su koristili razvijenu mobilnu aplikaciju u svrhu opustanja i onih koji to nisu. Rezultati studije slucaja pokazuju manja kolebanja u izmerenim vrednostima kod ispitanika koji su koristili aplikaciju, kao i smanjenu anksioznost tokom trajanja testa i nakon perioda relaksacije posle testa.

Utorak, 26.4.2016. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Milos Milovanovic, Matematicki institut SANU
PERSONALIZOVANA GEOMETRIJA IKONE

Rezime: Bice reci o znacaju ikone u pravoslavnom predanju koji je cini olicenjem originalne geometrijske strukure. Ona se prevashodno ispol.ava u vidu specificne fraktalne geometrije izrazene kroz rast kauzalne informacije u vremenu sto odgovara samoorganizovanju kompleksnog sistema. U svetlosti pomenutih zapazanja, bice dat opsti statisticki model samoorganizacije zasnovan na razlaganju signala u hijerarhijskoj bazi.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic