Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, Sala 2

PLAN RADA SEMINARA ZA APRIL 1998. GODINE

Utorak, 7.4.1998. u 14h, sala 212 FON:
Sinisa Borovic, Centar vojnih skola VJ,
Ilija Nikolic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

PRIMENA VISEKRITERIJUMSKIH METODA U KOMANDOVANJU KAO SPECIFICNOM OBLIKU UPRAVLJANJA ORGANIZACIONIM SISTEMIMA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)


Utorak, 14.4.1998. u 14:15, sala 2 SANU:
Slavisa Presic, Matematicki fakultet, Beograd
MATEMATICKA LOGIKA I PROBLEMI OPTIMIZACIJE (2. DEO)

Sadrzaj : U izlaganju, koje je nastavak izlaganja odrzanog decembra meseca, bice prikazane dalje mogucnosti primene matematicke logike u raznim delovima matematike ukljucujuci i optimizaciju.

Utorak, 21.4.1998. u 14h, sala 212 FON:

Mirela Djordjevic-Stojkovic, Masinski fakultet, Beograd

JEDAN PRISTUP DOKAZIVANJU KOREKTNOSTI RACUNARSKIH PROGRAMA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)


Utorak, 28.4.1998. u 14:15, sala 2 SANU:
Dragan Radojevic, Institut "Mihajlo Pupin", Beograd

ODLUCIVANJE NA OSNOVU ATRIBUTA IZMEDJU KOJIH POSTOJI INTERAKCIJA

Sadrzaj : U radu ce se prikazati jedan postupak visekriterijumskog odlucivanja. Novi postupak je zasnovan na ekvivalentnoj logickoj reprezentaciji fazi integrala i otklanja sve nedostatke koji su karakteristicni za primenu fazi integrala u visekriterijumskom odlucivanju.
 

RUKOVODIOCI SEMINARA
Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic