Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA AVGUST 2015. GODINE

Petak, 28.08.2015. u 14:15h, sala 301f, MI SANU
!!!OBRATITE PAZNJU NA TERMIN!!!
Zajednicko predavanje sa Odeljenjem za matematiku
Zajednicki sastanak sa Odeljenjem za matematiku Zoran Obradovic, L.H. Carnell Professor of Data Analytics Data Analytics and Biomedical Informatics Center, Computer and Information Sciences Department, Statistics Department Temple University, PA, USA
RACUNARSKE METODE ZA RANO DIJAGNOSTIFIKOVANJE I VISESTRUKE INTERVENCIJE PRECISCAVANJA KRVI KOD SEPSE

Sepsa, teska komplikacija patogene infekcije, koja rezultuje sistemskim inflamatornim odgovorom organizma i brzo moze da dovede do visestrukih ostecenja organa, predstavlja jedan od vodecih uzroka smrtnosti u bolnicama. Rezultati koje smo ostvarili u tekucem projektu finansiranom od strane DARPA-e pruzaju dokaz da je moguce postici spektakularno smanjenje smrtnosti ukoliko se obezbedi osnova za rano dijagnostifikovanje, zajedno sa procenama nesigurnosti i preporukama za kombinovanu terapiju koja ukljucuje precizno optimizovanu redukciju patogena i intervencije preciscavanja krvi bazirane na hemoadsorpciji.

Rezultati predstavljeni u ovom predavanju dobijeni su u okviru DARPA projekta, a saradnici su bili Ivan Stojkovic, Mohamed Ghalwash i Xi Hang Cao.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic