Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, Sala 2

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2001. GODINE

Utorak, 4.12.2001. u 14:15, sala 2 SANU:

Zoran Ognjanovic, Jozef Kratica, Milos Milovanovic, Matematicki Institut SANU, Beograd
PRIMENA GENETSKOG ALGORITMA ZA RESAVANJE VEROVATNOSNOG PROBLEMA ZADOVOLJIVOSTI

Sadrzaj: U ovom predavanju ce biti prikazani rezultati primene genetskog algoritma za resavanje jednog uopstenja problema zadovoljivosti (satisfiability - SAT). Iako se VSAT problem moze svesti na problem linearnog programiranja, nije pogodno resavanje tim pristupkom zbog eksponencijalnog broja novodobijenih promenljivih. Pomocu genetskog algoritma su takodje reseni problemi znatno vece dimenzije u odnosu na klasicne metode grananja i ogranicavanja (Branch and Bound).

Utorak, 11.12.2001. u 14:15, sala 212 FON:

Zoran Radojicic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
STATISTICKO MERENJE INTENZITETA POJAVA

Sadrzaj: (zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 18.11.2001. u 14:15, sala 2 SANU:

Mirko Vujosevic, Milan Stanojevic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
VISEKRITERIJUMSKI ZADATAK TRGOVACKOG PUTNIKA I PRISTUP NJEGOVOM RESAVANJU ZASNOVAN NA FAZI SKUPOVIMA

Sadrzaj: Na predavanju ce se najpre izloziti karakteristicne formulacije zadatka trgovackog putnika. Zatim ce se dati pregled nekih rezultata iz literature u resavanju problema visekriterijumskog kombinatornog programiranja i opisati originalni novi postupak za resavanje postavljenog problema. Ovaj postupak se zasniva na konceptu bliskosti idealnoj tacki u prostoru kriterijuma i na teoriji donosenja odluka u fazi uslovima koju su postavili Belman i Zade.

Utorak, 25.11.2001. u 14:15, sala 2, MI SANU:

Gorica Milovanovic-Brakovic, Saobracajni fakultet, Beograd
ODREDJIVANJE OPTIMALNIH MARSRUTA POSTANSKIH VOZILA

Sadrzaj: Problem rutiranja vozila razlikuje se od problema m trgovackih putnika prisustvom ogranicenja kapaciteta vozila. Prikazace se pregled egzaktnih i heuristickih metoda rutiranja vozila i detaljno ce se opisati problem rutiranja postanskih vozila na konkretnom primeru jedne poste. U problemu je obuhvacena i znacajna specificnost da vozila moraju da posete klijente u odredjenom vremenskom intervalu.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic