Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2010. GODINE

Utorak, 07.12.2010. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Nebojsa Gvozdenovic, Ekonomski fakultet, Subotica
SINHRONIZOVANJE PROIZVODNJE I DISTRIBUCIJE

Sadrzaj: Osnovni zadatak u organizovanju lanaca snabdevanja je da se postigne sto veci ukupan efekat, odnosno da se ukupna zarada u citavom lancu maksimizira. Proizvodnja, skladistenje i distribucija su samo neke od karika u lancu za koje se godinama razvijaju posebni matematicki modeli. Mi cemo se u izlaganju fokusirati na proizvodnju i distribuciju i prikazati jedan matematicki model koji sinhronizuje ove dve karike i prakticno zanemaruje skladistenje. Za resavanje modela razvijena je posebna heuristika koja se oslanja na poznate tehnike za resavanje problema rutiranja vozila (sa nekoliko depoa i "kros-doking" mesta i uz ogranicenja vezana za vreme i kapacitete).
Prikazacemo implementiranu verziju modela na primeru disribucije novina u Danskoj, Svedskoj i Francuskoj i navesti ustede koje su tom prilikom ostvarene. Kako bi prikazali njenu robusnost, heuristiku cemo uporediti sa poznatim bencmark problemima za probleme rutiranja vozila sa vremenskim ogranicenjima. Ukazacemo na moguca unapredjenja heuristike, kako po pitanju brzine izvrsavanja, tako i mogucnosti primene poznatih pretrazivanja lokalnih okolina.
Nakon predavanja bice reci o doktorskim kursevima koji se na Racunarskom fakultetu organizuju za studente matematike i racunarstva sa svih univerziteta u Srbiji.

Utorak, 14.12.2010. u 14:15, sala 301f, MI:

Miroslav Minovic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
RAZVOJ EDUKATIVNIH IGARA ZASNOVAN NA MDA PRISTUPU

Sadrzaj: Predmet ovog rada su kompjuterske edukativne igre. One kombinuju obrazovanje (education) i zabavu (entertainment) u koncept poznat kao edutainment. Predmet istrazivanja je mogucnost primene elektronskih igara u edukaciji, pre svega na univerzitetu, kao i na realizaciju resenja koje bi omogucilo ovaj vid e-ucenja. U radu ce biti dat sveobuhvatan pregled oblasti i aktuelnih istrazivanja, razvoj tehnicko-tehnoloskog okvira za izradu edukativnih igara, kao i evaluacija kreiranog sistema. Internet je logicna tehnicko-tehnoloska platforma ove klase sistema, pa ce se resenje postavljenog problema pre svega traziti u ovim okvirima.

Utorak, 21.12.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU:

Marko Radovanovic, Racunarski fakultet, Univerzitet Union, Beograd
A CLASS OF THREE COLORABLE TRIANGLE-FREE GRAPHS

Abstract: The chromatic number of a triangle-free graph can be arbitrarily large. In this talk we will show that if all subdivisions of $K_{2, 3}$ are also excluded as induced subgraphs, then the chromatic number is bounded by 3. We will give a structural characterization of this class of graphs, from which we derive an $O(nm)$ coloring algorithm. Joint work with Kristina Vuskovic.

Utorak, 28.12.2010. u 14:15, sala 301f, MI SANU:

Mladen Cudanov, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
DOPRINOS ANALIZI KLJUCNIH FAKTORA U STRATESKOJ ORGANIZACIONOJ PRIMENI IKT-a

Sadrzaj: Prezentacija analizira organizacione faktore strateske primene IKT-a. Skup analiziranih faktora obuhvata podelu rada, moc, stilove menadzmenta, orijentaciju menadzmenta, velicinu, strategiju, postojece mehanizme koordinacije i kontrole i grupisanje organizacionih jedinica. Izlozeni su teorijski i empirijski pokazatelji uticaja osam odabranih faktora na primenu IKT-a u organizaciji. Osnova za rad bila je analiza podataka proizaslih iz istrazivanja sprovedenog u 72 kompanije iz Srbije i zemalja u okruzenju, razlicitih po velicini, delatnosti i uspehu. Kao kvantitativni pokazatelj razvijen je kompozitni indeks primene IKT-a u organizaciji koji je poredjen sa drugim dostupnim podacima. Rezultati potvrdjuju pretpostavljeni znacaj posmatranih faktora i uocene su relacije koje se uspostavljaju medju njima i drugim elementima organizacionog sistema kao direktna ili indirektna posledica strateske primene IKT.RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić