Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2011. GODINE

Utorak, 06.12.2011. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Rastko Selmic, AT&T Associate Professor of Electrical Engineering, Louisiana Tech University Ruston, Louisiana, USA
FAULT DETECTION IN NETWORKED DYNAMICAL SYSTEMS

Abstract: We present a dynamical model of wireless sensor networks and its application to sensor node failure detection. Recurrent neural networks are used to model a sensor node, its dynamics, and interconnections with other nodes. The modeling approach is used for sensor node identification and fault detection. The input to the neural network is chosen to include delayed output samples of the modeling sensor node and the current and previous output samples of neighboring sensors. The input to the neural network and topology of the network are based on a general nonlinear dynamic sensor model. We also discuss a leader-follower networks model and a neural net-based observer for such dynamical network. The observer is used in propagation analysis of a fault through the network. We introduce a fault at the power-leader and study its detection at the leader and followers. It is shown how such leader-follower network model can be used in human emotions modeling for a network of people. To verify and validate the approach, we simulate the individual nodes, the network, and the network observer using Simulink that allows for intuitive and visual networking of dynamical elements.

Utorak, 13.12.2011. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Damjan Krstajic, Istrazivacki centar za hemijsku informatiku
PROBLEM KLASIFIKACIJE U ANALIZI PREZIVLJAVANJA

Analiza prezivljavanja je oblast statistike koja ima vaznu primenu u medicini. Odabir optimalnog tretmana za onkoloske pacijente se cesto donosi na osnovu posebnih protokola. Protokoli su rezultat visegodisnjih studija i detaljnih analiza prezivljavanja onkoloskih pacijenata iz proslosti. Problem klasifikacije pacijenata u analizi prezivljavanja, na one koji na primer imaju veoma agresivni tip raka i na one koji to nemaju, je veoma bitan za odredjivanje adekvatne terapije u buducim protokolima. Tokom predavanja ce biti izlozena sustina ove problematike, koja je sa jedne strane veoma jednostavna i interesantna, a sa druge strane teska za resavanje.

Utorak, 20.12.2011. u 14:15, sala 301f, MI:

Milovan Matijevic, Mineco Computers
IKT OBRAZOVANJE I KADROVI U SRBIJI

Sadrzaj: U okviru ovog predavanja dati su rezultati istrazivanja o obrazovanju u oblast IKT (informacione i komunikacione tehnologije). U skolskoj 2010/2011. godini broj novoupisanih studenata (5.483) osnovnih IKT studija u odnosu na ukupan broj studenata prve godine (53.153) iznosio je oko 10,3%, sto je dobar odnos i potvrdjuje da interesovanje mladih za IKT studije raste. Ukupni godisnji upisni kapaciteti po svim studijskim IKT programima iznose 8.811 mesta, to su novoupisani studenti prve godine I, II i III stepena visokog obrazovanja. IKT nastava se sada odrzava na 36 obrazovnih institucija, 14 je u okviru drzavnih univerziteta, 5 je u sastavu privatnih univerziteta i 17 je u drzavnim visokim skolama. Nastava IKT studija odrzava se u 17 gradova, sto pruza vrlo dobru geografsku dostupnost. Mali broj studenata se odlucuje za privatne univerzitete (445 ili 8%). Na strani drzavnih su tradicija i finasije. U 2009. godini u Srbiji je diplomiralo 3.256 IKT strucnjaka, od toga 1.957 na I stepenu visokog obrazovanja (B.Sc), 1.233 na II stepenu (M.Sc) i 66 na III stepenu (Ph.D.) visokog obrazovanja.

Utorak, 27.12.2011. u 14:15, sala 301f, MI SANU:

Aleksandar S. Tomic, Masinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, Astronomsko drustvo "Rudjer Boskovic", Beograd
MATEMATICKA FIZIKA ZAKONA SILA RUDJERA BOSKOVICA

Sadrzaj: Boskovicev jedinstveni zakon sila u prirodi jos uvek je jedini takav zakon koji znamo. Savremena fizika je daleko nadmasila domete iz vremena Boskovica, ali nije uspela u jedan zakon da objedini i gravitaciju, jedinu silu poznatu u vreme Boskovica. To je tema koja gotovo cetiri decenije opseda istrazivaca koji je u velikoj meri prosao naucnim putem kojim je hodio Boskovic. Za jubilej 300. godina od rodjenja Rudjera Boskovica, isplivali su odgovori na najvaznija pitanja koja je postavljao: kako je trazena formula zakona sila, a kako je dobijena, sta ona zaista sadrzi kao fizicke sadrzaje, koji uslov unifikacije sila je conditio non sine qua, koja je uloga filozofije u tome procesu. Ti odgovori ce prvi put kompletno i sazeto biti predstavljeni na ovom predavanju.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić