Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, sala 2

PLAN RADA SEMINARA ZA FEBRUAR 2007. GODINE

Utorak, 27.02.2007. u 14:15, sala 2, MI SANU:

Dr. Ranko Popović, RAF, Beograd
TEORIJA GRAFOVA I RAČUNARSKE MREŽE

Sadrzaj: U okviru predavanja ce najpre biti definisan pojam klasicnog ravnomernog opterecenja (Load Balancing, LB) kod racunarskih mreza i distribuiranih sistema. Zatim ce biti razmatrani neki poznati pristupi rasavanju LB problema kao sto su senzorske mreze i LB - balansiranje potrosnje energije izmedju cvorova, klastering LB pristupi, softverska LB resenja (Windows NLB), Linux scheduling algoritmi (Load Balancer), hardverska LB resenja (Cisco),... Na kraju se daje osvrt na primenu teorije grafova u dizajniranju i administriranju racunarskih mreza (routing i fault tolerance).RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić