Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 305

PLAN RADA SEMINARA ZA FEBRUAR 2009. GODINE

Utorak, 10.02.2009. u 14:15, SALA 305, MI SANU:

Dragan Stošić, University UCD-CASL, Dublin, Ireland
MODELING BOOGIE-PL VERIFICATION CONDITION IN COQ PROOF ASSISTANT

Abstract: The verification conditions (VC) are first-order or high-order logical formulas whose validity implies the correctness of the program. The verifier compiler as {\em BoogiePL} takes as input a program written in the source language and generates, via translation into an intermediate verification language, a set of verification conditions. This research will give practical aspect of computation of weakest preconditions technique applied on intermediate imperative language in order to produce verification condition as well as a proof development of (VC) formula through CoQ proof assistant.

Utorak, 17.02.2009. u 14:15, sala 305, MI BG:

Katica (Stevanović) Hedrih, Mašinski fakultet, Niš
MAIN CHAINS AND EIGEN MODES OF THE FRACTIONAL ORDER HYBRID SYSTEM VIBRATIONS

Abstract: A model of the hybrid fractional order three chain system dynamics is investigated. For these models, containing standard light fractional order constitutive elements, and different boundary conditions, eigen main chains are defined, with corresponding eigen main coordinates of the subsystem chains, as well as corresponding sets of the eigen circular frequencies and corresponding sets of the eigen basic nopeturbed harmonic modes, as well as corresponding sets of the real fractional order modes.

A corresponding system of the coupled fractional order differential equations are considered. For that system, describing the model of the hybrid fractional order three chain system dynamics, three main eigen chains are identified and corresponding uncoupled three subsystems of differential fractional order equations are obtained. By use trigonometric method three subsets of eigen circular frequency are obtained as a basic eigen numbers

Identification and definition of the main eigen chains of the hybrid fractional order three chain system dynamics is author.s main result presented in this lecture.

Utorak, 24.02.2009. u 14:15, sala 305, MI BG:

Božidar Radenković, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
ADAPTIVNO E-OBRAZOVANJE BAZIRANO NA STILOVIMA UČENJA

Apstrakt: U ovom predavanju prikazuje se jedno moguce resenje za razvoj adaptivnog sistema elektronskog obrazovanja zasnovanog na stilovima ucenja. Brojna istrazivanja pokazuju da je uzrok neuspeha velikog broja elektronskih kurseva nezadovoljstvo i nemotivisanost polaznika, to je cesto posledica primene koncepta "univerzalne velicine" gde se isti staticki sadrzaj prezentuje svim studentima. Danas, razvoj efektivne platforme za elektronsko ucenje podrazumeva utvrdjivanje ciljeva, karakteristika i potreba svakog studenta, kao i primenu dobijenih informacija u kreiranju i prilagodjavanju kurseva svakom studentu pojedinacno. Primarni cilj ovog istraivanja je personalizacija sistema elektronskog ucenja u skladu sa stilovima ucenja studenata. U radu su prezentovani genericki model i arhitektura adaptivnog sistema ucenja na daljinu, idenitifkovane korelacije izmedju sadrzaja kursa i razlicitih stilova ucenja. Kao dodatak, izvrseno je istrazivanje koje se odnosi na primenu tehnika poslovne inteligencije u adaptaciji sistema za daljinsko obrazovanje u Laboratoriji za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Kursevi su personalizovani na osnovu rezultata istrazivanja.

Kljucne reci: adaptivni sistem ucenja, ucenje na daljinu, adaptiran sadrzaj za ucenje, klasterovanje, data mining, stilovi ucenja.RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić