Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA FEBRUAR 2014. GODINE

Utorak, 18.02.2014. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Milos Ljubojevic, Javna ustanova Akademska i istrazivacka mreza Republike Srpske, Banja Luka, Bosna i Hercegovina
MODELOVANJE KVALITETA DOZIVLJAJA LINEARNIH INTERNET VIDEO SADRZAJA

Rezime: Tema istrazivanja je modelovanje kvaliteta dozivljaja linearnih Internet video sadrzaja, uskladjeno sa tehnicko-tehnoloskim i poslovnim zahtevima Internet video oglasavanja. Identifikovani su cinioci koji uticu na efikasnost oglasavanja i percepciju konzumiranog sadrzaja, i ispitivan je njihov uticaj na kvalitet dozivljaja korisnika (Quality of Experience-QoE). U okviru istrazivanja, predlozena je nova metodologija za procenu kvaliteta dozivljaja linearnih In-stream video oglasa. U skladu sa njom predlozen je model za dizajniranje oglasa koji omogucuje optimalan odnos izmedju nivoa kvaliteta dozivljaja korisnika i plasiranja oglasa sa ciljem poboljsanja efikasnosti oglasne kampanje. Time je uveden pristup analize efikasnosti oglasavanja sa stanovista poboljsanja kvaliteta dozivljaja.

Ponedeljak, 24.02.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Hans Hartmann, lecturer of "Software Engineering for large Business Enterprise systems", OBJENTIS Austria-Serbia
AN INTRODUCTION TO TODAY'S SOFTWARE DEVELOPMENT WITH SPECIAL CONSIDERATION OF PROFESSIONAL SOFTWARE TESTING

Covered topics:
- Is Software Development just programming?
- What Software Development Processes do "you" know?
- ALM - Application Life Cycle Management - a hype since 2012?
- Software Testing as related to ALM.
- Software Testing in the professional way.
- What are software test stages?
- What about software certification?
- Mathematicians and Software Testing? (An outlook)
- Outlook to the oncoming seminar about Professional Software Testing.

Utorak, 25.02.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

dr Andrej Fajgelj, Rade B. Bozovic M.Sc. i Dusan Randjelovic, Kulturni centar Novog Sada
ISKUSTVA BBNS PLATFORME IZ NOVOG SADA

Rezime: Informaciona revolucija je dovela biblioteke, muzeje i druge ustanove posvecene ocuvanju kulturne bastine pred veliki izazov: Kako ocuvati svoju osnovnu odliku - javnost - i dopreti do gradjana koji masovno prelaze na nove medije? Projekat digitalizacije koji predstavljamo u ovom radu inovativan je po tome sto za cilj, pored ocuvanja i dostupnosti, ima i promociju digitalizovane gradje. Taj cilj postizemo savremenom platformom i izborom gradje. Platforma BBNS (Brojcana bastina Novog Sada, http://bbns.rs/) je razvijena prethodne godine za Digitalnu javnu biblioteku Amerike (dp.la), a zatim prilagodjena lokalnim potrebama tako da zahtevnim korisnicima nudi iskustvo i funkcionalnosti na koje su navikli, od jednostavnosti i brzine, preko napredne pretrage, do prilagodljivog dizajna koji omogucava pregled sa mobilnih uredjaja. Etapni izbor gradje se vrsi empaticno, tako da izadje u susret potrebama i zanimanjima korisnika. Autori smatraju da ce na taj nacin najvrednija kulturna bastina postati ne samo dostupnija, vec i "popularna", a maticne ustanove zadrzati status rasadnika kulture u digitalnom dobu.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic