Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA JANUAR 2015. GODINE

Petak, 30.01.2015. u 14:00, Svecana sala SANU:
OBRATITE PAZNJU NA MESTO I VREME!!!
Zajednicki sastanak sa Odeljenjem za matematiku, Odeljenjem za mehaniku, Seminarom za istoriju i filozofiju matematike i mehanike, Seminarom za verovatnosne logike i Seminarom za logiku
akademik, Prof. dr Stevan Pilipovic, Univerzitet u Novom Sadu
VREDNOVANJE U NAUCI

U 2015. nas ocekuje citav niz vaznih dogadjanja u nauci Srbije: naucna strategija, kraj projektnog ciklusa, konkurs za novi projektni ciklus, zakon o nauci i odgovarajuci pravilnici, izbori u SANU...
Zasnivanje naucne politike i naucnog izbora treba da bude izvedeno na osnovu jasnih principa vrednovanja u nauci.
U okviru predavanja ce biti izlozeni predlozi novog pravilnika o izboru u zvanja i vrednovanju naucnih rezultata, bice analizirani kvantitativni i kvalitativni pokazatelji naucnog vrednovanja i, konkretno, bice dati predlozi vazni za pocetak novog projektnog ciklusa u nauci.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic