Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 305

PLAN RADA SEMINARA ZA JUN 2008. GODINE

Utorak, 17.06.2008. u 14:15, sala 305, MI BG:

Darko Vasiljevic, Institut za fiziku, Zemun
SAVREMENE METODE OPTIMIZACIJE OPTICKIH SISTEMA: TEORIJSKE OSNOVE I SOFTVERSKO RESENJE

Sadrzaj: Klasicna metoda prigusenih najmanjih kvadrata primenjuje se veoma dugo u optimizaciji optickih sistema. Ona obezbedjuje pronalazenje samo lokalnog minimuma. Ako se zeli pronalazenje globalnog minimuma neophodno je koricenje savremenih metoda optimizacije. Ovde ce biti prikazane dve grupe optimizacionih metoda zasnovanih na genetskom algoritmima i evolucionim strategijama. Za svaku metodu dat je teorijski prikaz, objasnjen je nacin adaptacije za optimizaciju optickih sistema i dato je softversko resenje.

Utorak, 24.06.2008. u 14:15, sala 305, MI BG:

Dusan Teodorovic, Saobracajni fakultet, Beograd OPTIMIZACIJA KOLONIJOM PCELA: PRINCIPI I PRIMENE

Sadrzaj: Jos jedna od meta-heuristickih metoda optimizacije zasnovana na bioloskim procesima je metoda zasnovana na imitaciji zivotnih cilusa pcela u okviru jedne kolonije (kosnice). Osnovni model je "algoritam" po kome pcele odredjuju lokaciju sa koje ce sakupljati med. Nacin sporazumevanja i donosenja odluka kojim se pcele rukovode, preuzet je prilikom generisanja koraka metode optimizacije.RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić