Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA JUN 2014. GODINE

Utorak, 3.06.2014. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:
doc.dr Vojkan Vaskovic, Fakultet organizacionih nauka
VIRTUELNE VALUTE

Rezime: Virtuelne valute su forma digitalnog novca koji nije izdat niti garantovan od strane centralnih monetarnih institucija. Javlja se u vise razlicitih oblika i uglavnom se koristi za placanja preko Interneta, ali se odnedavno koristi i za placanja u realnom okruzenju kao i za podizanje novca na ATM uredjajima. Tehnologija koja je primenjena prilikom kreiranja i distribucije ovako generisanog novca omogucava da se radi sa anonimnim racunima i novcem, tako da monetarne i finansijske vlasti nisu u mogucnosti da prate ovako izvrsene transakcije. Ovo se pojavljuje kao veliki problem jer ova tehnologija omogucava pranje novca. Posebno je interesantna tehnologija razdvajanja funkcije kupovine valute (menjacnice i berze) od samog procesiranja placanja.Predavanje obuhvata istorijski razvoj virtuelnih valuta, analizu postojecih modela, objasnjenje tehnologije koja je primenjena i primere na koji nacin bi ova tehnologija mogla da se primeni za pranje novca. Analizom su obuhvaceni sistemi placanja u digitalnom zlatu i sistemi digitalnih valuta.

Utorak, 10.06.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Tatjana Jaksic, Bojan Marinkovic, Matematicki institut SANU
NOVI KLASTER MI SANU

Rezime: Matematicki institut SANU je u ovom projektnom ciklusu od Ministrarstva nauke, prosvete i tehnoloskog razvoja dobio novi klaster. To je savremeni viseprocesorski racunar, visokih performansi koji omogucava efikasno izvrsavanje, kako sekvencijalnih tako i paralelnih programa. Cilj ovog predavanja je informisanje potencijanih korisnika o upotrebi novog klastera uz primere nekih osnovnih scenarija koriscenja. Pravo koriscenja klastera imaju svi ucesnici projekata, ali i ostali saradnici Matematickog instituta SANU. S obzirom da je, kao sto ce se videti iz predavanja, upotreba klastera jednostavna pozivamo vas da se sto pre ukljucite u njegovu eksploataciju.

Utorak, 17.06.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
mr Milica M. Jankovic, Elektrotehnicki fakultet
KONCEPT VIRTUELNE INSTRUMENTACIJE: PRIMENA U NUKLEARNOJ MEDICINI

Rezime: Napredak racunarskih tehnologija i pristupacnost cena akvizicionog hardvera omogucili su ekspanziju tzv. virtuelnih instrumenata. Savremeni merno-upravljacki sistemi integrisu standardni PC, akvizicioni hardver i aplikaciju dizajniranu prema potrebama i zeljama korisnika. Skoro dve decenije, u Laboratorji za Biomedicinko Inzenjerstvo i Tehnologije na Elektrotehnickom fakultetu u Beogradu, razvijaju se virtuelni instrumenti za biomedicinske primene. Ovo predavanje je posveceno GammaKey sistemu za akviziciju, obradu i arhiviranje studija dobijenih poluanalognim gama kamerama. GammaKey sistem zamenjuje funkcionalnost zastarelih nuklearno-medicinskih racunarskih sistema, omogucava razmenu podataka u DICOM formatu i svojom otvorenom arhitekturom omogucava razvoj novih dijagnostickih tehnika. GammaKey sistem je validiran i evaluiran u dva vodeca nuklearno-medicinska centra u Srbiji, Klinickom centru Srbije i Klinickom centru Vojvodine, na preko 30 000 pacijenata. U okviru GammaKey softvera, implementirane su i tri specificne analize scintigrafskih snimaka, nedostupne u slicnim komercijalnim softverima: 1) za testiranje efikasnosti splenektomije, 2) za detekciju i lokalizaciju paratiroidnih adenoma, 3) za procenu funkcionisanja pljuvacnih zlezda.

Utorak, 24.06.2014. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:
Konstantin Simic, Fakultet organizacionih nauka
MODEL INFRASTRUKTURE E-OBRAZOVANJA BAZIRAN NA INTERNETU INTELIGENTNIH UREDJAJA

Rezime: Pored tradicionalnog ucenja, veliki broj univerziteta i drugih obrazovnih institucija sirom sveta koristi sisteme za elektronsko obrazovanje. Navedeni sistemi se mogu prosiriti i integrisati sa tzv. "pametnim okruzenjima" koja primenom koncepta Interneta inteligentnih uredjaja (Internet of Things) olaksavaju i prilagodjavaju proces ucenja. Internet inteligentnih uredjaja podrazumeva povezivanje razlicitih i raznorodnih uredjaja na Internet, najcesce senzora i aktuatora. Pametni uredjaji se mogu povezati u bezicne senzorske mreze koje prikupljaju sirove podatke i prosledjuju ih serverima na obradu. U okviru ovog izlaganja bice prikazan predlog modela za unapredjenje obrazovnog procesa u okviru visokoskolske obrazovne ustanove primenom Interneta inteligentnih uredjaja. resavaca.

RUKOVODIOCI SEMINARA

MI SANU
Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić

FON
Zorica Bogdanovic
Marijana Despotovic-Zrakic

IEEE
Bozidar Radenkovic