Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku} sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2012. GODINE

Utorak, 08.05.2012. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Veljko Milutinović, University of Belgrade in Serbia, Fellow of the IEEE, Member of the Academia Europaea
ABOUT A RESEARCH METHODOLOGY FOR PHD STUDIES IN COMPUTER ENGINEERING

Abstract: This presentation consists of three parts: In the first part, a detailed 4-stage methodology is presented, which leads a PhD student from topic selection till a number of post-graduation achievements. In the second part, an example is presented, related to the Maxeler Supercomputer - the fastest data-flow supercomputer today. In the third part, a set of forty past efforts (covered by about 40 IEEE or ACM journal papers) is presented, explaining the roots of the mehodology presented in the first part. All slides of this talk can be found at the web site of the author, under the bullet "keynotes", section "Alabama" (Google: Veljko Milutinovic).

Utorak, 15.05.2012. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Nenad Mladenović, Brunel University, London i Matematički institut SANU
METODA PROMENA OKOLINA U REŠAVANJU PROBLEMA TRGOVAČKOG PUTNIKA I VARIJANTI

Sadrzaj:Nekoliko varijanti problema trgovackog putnika je resavano metodom promena okolina. Razmatrani modeli ukljucuju problem servisiranja (travelling repairman), problem raznosenja i skupljanja (pick-up and delivery TSP), problem trgovackog putnika sa vremenskim prozorima (time windows TSP). Ustanovljeno je da koriscenje velikog broja okolina ne dovodi obavezno do kvalitetnog resenja. U sva tri razmatrana problema rezultati dobijeni na klasicnim test primerima su bolji od trenutno najboljih rezultata saopstenih u literaturi.

Utorak, 22.05.2012. u 14:15, soba 301f, MI SANU:

Tatjana Davidović, Matematički institut SANU
PROBLEMI RASPOREDJIVANJA I PAKOVANJA

Sadrzaj: U svakodnevnom zivotu cesto nailazimo na probleme rasporedjivanja (poslovi na masine, radnici u smene, vozila na rute, i sl.). Problemi pakovanja su veoma slicni i takodje sveprisutni. Obe grupe problema spadaju u kategoriju problema kombinatorne optimizacije. Svi ovi problemi mogu se precizno matematicki formulisati i resavati poznatim matematickim alatima. Ovi alati najgrublje se mogu podeliti na tacne i heuristicke metode. Na primeru rasporedjivanja zadataka na racunarske mreze bice ilustrovano kako se problemi kombinatorne optimizacije mogu matematicki opisati kao i nekoliko metoda za resavanje ovog problema.

Utorak, 29.05.2012. u 14:15, soba 301f, MI SANU:

Jozef Kratica, Matematički institut SANU
GENETSKI ALGORITMI: PREGLED I OSNOVNE KARAKTERISTIKE

Sadrzaj: Na pocetku predavanja ce biti dat kratak istorijat pojave genetksih algoritama. Zatim ce biti na popularan nacin prikazane osnovne karakteristike i analogija sa osnovima prirodne genetike: kodiranje, funkcija cilja, funkcija prilagodjenosti, genetski operatori selekcije, ukrstanja i mutacije. Na kraju predavanja ce biti ukratko prikazani napredni koncepti genetskih algoritama.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić