Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, Sala 2

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2001. GODINE

Utorak, 06.3.2001. u 14:15, sala 212 FON:

Veljko Milutinovic, Elektrotehnicki fakultet, Beograd

SOKRATENON: SISTEM ZA DALJINSKO OBRAZOVANJE PREKO INTERNETA

Sadrzaj: (zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 13.3.2001. u 14:15, sala 2 SANU:

Bora Jovanovic, Astronomska opservatorija, Beograd

APROKSIMIRANJE FUNKCIJA ZBIROM ELEMENTARNIH TRIGONOMETRIJSKIH I EKSPONENCIJALNIH FUNKCIJA

Sadrzaj: Tabelarno zadata funkcija se predstavlja linearnom kombinacijom trigonometrijskih i eksponencijalnih funkcija cije se diskretne vrednosti generisu istom linearnom rekurentnom relacijom drugog reda sa jednim definicionim parametrom. I pored izvesnih ogranicenja, ovakve aproksimacije daju odlicne rezultate u mnogim primenama. Na primerima odredjivanja polozaja i brzina planeta i Meseca bice prikazana superiornost ovog pristupa u odnosu na standarno koriscene Cebisevljeve aproksimacije.

Utorak, 20.3.2001. u 14:15, sala 2 SANU:

Sava Micic, Uroloska klinika, Beograd

PROBLEMI U MEDICINI I MATEMATIKA

Sadrzaj: U saopstenju ce biti predstavljeni neki medicinski problemi i mogucnosti primene matematike za njihovo resavanje.

Utorak, 27.3.2001. u 14:15, sala 212 FON:

Vladan Devedzic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

INTELIGENTNI OBRAZOVNI SISTEMI

Sadrzaj: (zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic