Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, Sala 2

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2002. GODINE

Utorak, 5.03.2002. u 14:15, sala 2 SANU:

Dragan Radojevic, Institut "Mihajlo Pupin", Beograd

FAZI PARTICIJA SKUPA

Sadrzaj: Razmatra se razbijanje skupa X na fazi podskupove tako da je presek svaka dva medjusobno razlicita podskupa prazan skup, a unija je ceo skup.

Utorak, 12.03.2002. u 14:15, sala 212 FON:

Gordan Rajkovic, TE Kostolac
MOGUCNOSTI SARADNJE INZENJERA I MATEMATICARA U REALIZACIJI PROJEKTA "TRANZICIJA TE KOSTOLAC"

Sadrzaj: Matematicari mogu puno pomoci u resavanju tehnickih problema sa kojima se susrecu inzenjeri. Na primer: 1) Optimizacija kolicine uglja na deponiji. Deponija uglja je predimenzionisana tako da ugalj suvise dugo stoji na deponiji i zbog samozapaljenja znatno mu se smanjuje toplotna moc. 2) Unapredjivanje metoda ispitivanja. Prema tehnickim preporukama EPS-a ispitivanje izolacije elektricnih masina vrsi se sa ispitnim naponom za koji se veruje da se moze sniziti i time smanjiti ostecenje masina. Ispitni napon treba sniziti tako da troskovi odrzavanja budu minimalni.

Utorak, 19.03.2002. u 14:15, sala 2 SANU:

Zoran Radosavljevic, ETF, Beograd, Miroslav Petrovic, FON, Beograd
PRIKAZ KNJIGE "SPECTRALLY CONSTRAINED GRAPHS"

Sadrzaj: Knjiga sadrzi sintezu rezultata koji se odnose na pronelazenje nekih klasa grafova sa zadatim spektralnim ogranicenjima.

Utorak, 26.03.2002. u 14:15, sala 2, MI SANU:

Valentino Vranic, STU Bratislava, Slovacka
MULTIPARADIGMATSKI DIZAJN SOFTVERA SA MODELIRANJEM OSOBINA

Sadrzaj: (zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic