Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2005. GODINE

U ovom semestru sastanci Seminara za primenjenu i industrijsku matematiku će se održavati na Fakultetu organizacionih nauka po dole navedenom rasporedu. U Sali 2 Matematickog Insituta održavaće se samo vanredni sastanci, o čemu ce učesnici biti posebno obaveštavani.

Utorak, 08.03.2005. u 14:15, Sala 212, FON:

Ivan Brković
RAZVOJ APLIKACIJE POMOĆU Java Message Service (JMS) API--a

(zajednički sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON--a)

Petak, 11.03.2005. u 14:15, SALA 212, FON:

Branimir Selić
KRATAK PREGLED JEZIKA ZA SOFTVERSKO MODELIRANJE UML 2.0

(zajednički sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON--a)

Utorak, 22.03.2005. u 14:15, sala 201 FON:

Slađan Babarogić
PRIMENA ARHITEKTURE BAZIRANE NA MODELIMA NA RAZVOJU PROGRAMSKIH SISTEMA U .NET OKRUŽENJU

(zajednički sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON--a)RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic