Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2011. GODINE

Utorak, 01.03.2011. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Milan Skaric, Racunarski fakultet, Beograd
SPEKTRALNA TEORIJA GRAFOVA I PRIMENE U RACUNARSTVU

Sadrzaj: Spektralna teorija grafova nam omogucava da jednostavnim zakonitostima linearne algebre resimo slozene probleme u racunarstvu. Prakticno sve sto se moze iskazati matricama i u svemu gde mozemo numerickim vrednostima iskazati odredjeni stepen slicnosti, ima mogucu primenu ovih teorija. Najveci broj istrazivanja u svetu u okviru primene u racunarstvu je u okviru procesiranja slika. Slike se mogu efikasno predstaviti matricama i dobijaju se dobri rezultati u separaciji objekata od pozadine ili razdvajanjem objekata na slici. Jedna od relativno novijih primena jeste unutar kompjuterskih mreza, gde se pomocu ovih principa nalaze novi algoritmi za rutiranje. Nas trenutni cilj jeste implementacija ovih algoritama u okviru simulatora za kompjuterske mreze. Trenutno radimo na povezivanju algoritama za senzorske mreze i algoritama spektralne teorije grafova, a nakon toga rezultate dobijene u okviru senzorskih mreza planiramo da prosirimo na vece mreze kao sto je Internet.

Utorak, 08.03.2011. u 14:15, sala 301f, MI:

Sandra Jednak, Fakultet organizacionih nauka, Beograd
EKONOMSKI ASPEKTI PRIMENE INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

Sazetak: Cilj ovog rada je da analizira i sagleda ekonomske aspekate uticaja i primene IKT. U radu su izvrsena istrazivanja i analize, kao i komparacija uticaja IKT na privredu i preduzeca u razlicitim zemaljma, sektorima i preduzecima. Analize su pokazale da se sprovodjenjem ekonomskih reformi i primenom IKT, povecava i ubrzava ekonomski rast i razvoj, kao i profitabilnost i uspesnost poslovanja preduzeca. Upotrebom novih tehnologija i primenom novih nacina poslovanja preduzeca ostvaruju vecu produktivnost, efikasnost i profitabilnost. Danas su IKT sastavni deo i osnova razvoja preduzeca i privreda u razvijenim ekonomijama. Ove tehonologije su bile primarni faktor, a danas neophodna podrska za postizanje boljih ekonomskih perfomansi.

Kljucne reci: IKT, ekonomski rast i razvoj, preduzeca IKT i preduzeca koja koriste IKT

Utorak, 15.03.2011. u 14:15, sala 301f, MI SANU:

Milan Drazic, Matematicki fakultet, Beograd
GAUSOVA METODA PROMENLJIVIH OKOLINA

Sadrzaj: U saopstenju ce biti reci o metodi promenljivih okolina (VNS) za kontinualnu optimizaciju u kojoj se u fazi razmrdavanja koristi Gausova (normalna) raspodela. Na taj nacin je broj parametara u metodi smanjen, a metoda postaje primenljiva i za neogranicene oblasti. Testiranje na standardnim test funkcijama pored toga pokazuje i bolje rezultate od metode sa uobicajenim okolinama.

Saopstenje je bazirano na rezultatima rada autora E.Carrizosa, M.Drazic, Z.Drazic, N.Mladenovic

Utorak, 22.03.2011. u 14:15, sala 301f, MI SANU:

Dr Petar Kocovic, Gartner Srbija
CHALLENGES IN CLOUD COMPUTING

Abstract: The adoption of cloud computing has accelerated in 2010. As cloud-computing technologies and vendors mature, more enterprises will adopt the Internet-based computing style. Large enterprises will adopt cloud computing at different paces, depending on their risk profiles. Even more risk-averse enterprises will start to exploit cloud computing through the rest of 2010 and into 2011 for: website and video hosting, collaboration activities, auxiliary storage and processing, testing and software as a service (SaaS). Organizations will use cloud computing to reduce the cost of e-mail, IT infrastructure, data centers and storage, and business applications.

Key words: CaPEx-OpEx analysis, Cloud Computing, e-Government, Private Cloud, Public Cloud

Utorak, 29.03.2011. u 14:15, sala 305, MI SANU:

Djordje Nedic, Prirodno-matematicki fakultet, Kragujevac
MODEL ATEROSKLEROZE UZ POMOC AGENT-BASED MODELIRANJA

Sadrzaj: Predmet ovog predavanja je Agent-Based Modelling, klasa racunarskih modela za simulacije akcija i interakcija autonomnih agenata sa ciljem da se proceni njihov efekat na sistem u celini. Koriscenjem metode agenata projektovana je simulacija procesa razvoja ateroskleroze. Simulacija je radjena u saradnji sa Bobanom Stojanovicem, docentom PMF-a u Kragujevcu za potrebe evropskog projekta FP7-224297 ARTreat.RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić