Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM
IEEE Computer Chapter, Srbija

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku} sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2012. GODINE

Utorak, 06.03.2012. u 14:15, soba 301f, MI SANU:

Dragan Satarić, Nevenka Antić, Vikimedija Srbije, Creative Commons Serbia


DIGITALIZACIJA I DRUŠTVO ZNANJA

Sadrzaj: U predavanju se daje analiza uticaja digitalizacije na drustvo znanja. Posebna paznja posvecena je prikazu savremene i otvorene, digitalno pravne Creative Commons standardizacije, kojom se postize, razvija i odrzava potpuna intelektualna interakcija, kao osnovna pretpostavka drustva znanja. Cilj predavanja je upoznavanje sa osnovama slobodnog znanja i sustinom i formom Creative Commons standarda, kao i pokretanje rasprave o strategiji implementacije ovih standarda u skladu s primerima dobre medjunarodne prakse. Predavanje se sastoji se iz tri dela: prvi deo posvecen je dobrim praksama slobodnog znanja, drugi deo je o autorskom pravu i Creative Commons standardima, predavanje se zavrsava interaktivnom demonstracijom metodologije Creative Commons licenciranja.

Utorak, 13.03.2011. u 14:15, soba 301f, MI SANU:

Tatjana Jaksić, Matematički institut SANU
MPI PARALLELIZATION STRATEGIES FOR BEE COLONY OPTIMIZATION

Abstract: The Bee Colony Optimization (BCO) algorithm is a meta--heuristic that belongs to the class of biologically inspired stochastic swarm optimization methods, based on the foraging habits of bees in nature. BCO operates on a population of solutions, and therefore we expect it to represent a good basis for parallelization. The main contribution of this work is the development of new and more efficient parallelization strategies for BCO. We propose two synchronous and two asynchronous parallelization strategies for a distributed memory multiprocessor architecture under the Message Passing Interface (MPI) communication protocol. The first synchronous strategy involves independent execution of several BCO algorithms, while the second one implements cooperation between these algorithms. The asynchronous strategies are implemented in two ways: with centralized and with non-centralized communication control. The presented experimental results, addressing the problem of static scheduling independent tasks on identical machines, show that our parallel BCO algorithms provide excellent performance. As for the case of independent execution, we obtain significant speedup while preserving the solution quality. Cooperative strategy leads to obtaining better quality solutions within the same amount of wall--clock time, as long as it is applied to a modest number of processors engaged in parallel BCO execution. As this number increases, asynchronous strategies outperform the other ones with respect to both solution quality and running time.

Joint work with T. Davidovic, D. Ramljak, M. Selmic and D. Teodorovic

Utorak, 20.03.2011. u 14:15, soba 301f, MI SANU:

Marina Dobrota, Fakultet Organizacionih Nauka
PRIMENA STATISTIČKIH METODA U ANALIZI KVALITETA SISTEMA E-OBRAZOVANJA

Sadrzaj: U okviru ovog predavanja bice prikazana primena statistickih metoda u analizi podataka dobijenih iz sistema elektronskog obrazovanja. Kvalitet sistema elektonskog obrazovanja se analizira na osnovu dva parametra: iskustvo sa koriscenjem i zadovoljstvo elektronski podrzanim obrazovanjem. Cilj je da se ukaze na trenutno stanje elektronskog obrazovanja u Srbiji, kao i da se ispitaju mogucnosti njegovog poboljsanja. Istrazivanje je obuhvatilo sudente i predavace sa cetiri najveca drzavna univerziteta u Srbiji. Jedan deo istrazivanja odnosi se na studente i njihovu percepciju kvaliteta obrazovanja u elektronski podrzanom okruzenju. Drugi deo istrazivanja razmatra iskustvo nastavnika u koriscenju sistema elektronskog obrazovanja sa posebnim osvrtom na primenu metoda i tehnika koje se koriste na univerzitetima u Srbiji. Rezultati analize omogucili su bolje razumevanje percepcije kvaliteta sistema elektronskog obrazovanja. Utvrdjeno je koji se parametri moraju poboljsati kako bi poraslo zadovoljstvo korisnika, sto ima za cilj i razvoj poverenja u sistem elektronskog obrazovanja.

Utorak, 27.03.2011. u 14:15, soba 301f, MI SANU:

Dragoš Cvetković, Branko Arsić, Matematički institut SANU
SPEKTRALNE TEHNIKE TEORIJE GRAFOVA U RAČUNARSKIM NAUKAMA

Sadrzaj: Nedavno je prihvacen za stampu rad

Arsic B., Cvetkovic D., Simic S.K., Skaric M., Graph spectral techniques in computer sciences, Applicable Analysis and Discrete Mathematics, doi:10.2298/AADM111223025A.

Ovaj obimni rad ce biti delimicno prikazan u ovom predavanju. Daje se pregled spektralnih tehnika koje se koriste u raznim racunarskim naukama (racunarstvo u uzem smislu i racunarski orijentisani delovi drugih grana nauke) kao i klasifikacija oblasti primene. U primenama veliku ulogu igra upotreba sopstvenih vektora grafova, posebno u vezi sa spektralnim metodama klasterovanja podataka (data mining, Internet topology, Internet search).

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić