Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2013. GODINE

Utorak, 05.03.2013. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Slavik Jablan, ICT College of Vocational Studies, University of Belgrade;
Radmila Sazdanovic, Department of Mathematics University of Pennsylvania, USA

LinKnot-KNOT THEORY BY COMPUTER

Abstract: In this lecture we will give an overview of interesting problems in knot theory and connect them with the other disciplines, as art, chemistry, biology, or architecture. We analyze applications of knots and links in the Ancient art, beginning from Babylonian, Egyptian, Greek, Byzantine and Celtic art. Construction methods used in art are analyzed on the examples of Celtic art and ethnical art of Tchokwe people from Angola or Tamil art, where knots are constructed as mirror-curves. We propose different methods for generating knots and links based on geometric polyhedra, suitable for applications in architecture and sculpture.
As a tool for analyzing knot theory problems we propose the program LinKnot, Mathematica based knot theory program that works with knots and links given in the Conway notation. For the first time in a knot-theory computer program you can use human-comprehensive Conway notation of knots and links (shortly: KLs) represented as a Mathematica string and work with links, and not only with knots. The program provides also the complete data base of alternating KLs with at most 12 crossings, and non-alternating KLs with at most 11 crossings, and the data base of basic polyhedra with at most 20 crossings.
By using it, it is possible to draw KLs, calculate all polynomial invariants of KLs, work with braids, reduce KLs, work with virtual KLs, etc.The main property of the program is a possibility to use it as a tool in experimenting with KLs, for computing properties connected with infinite classes of KLs (KL families) and make new conjectures in knot theory.
The webMathematica interactive version of the program (supported by Wolfram Research and ICT) and the electronic book LinKnot you can find at the address http://math.ict.edu.rs/
Napomena: Predavanje je organizovano kao webinar sto znaci da ce se prenosti direktno za sve koji se na vreme registruju i uloguju na http://www.webinar.co.rs/. Najava predavanja je vec postavljena na ovoj adresi.

Utorak, 12.03.2013. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Dejan Milenkovic, Generalstab Vojske Srbije
STATISTICKO UPRAVLJANJE REPOZITORIJUMIMA ELEKTRONSKIH DOKUMENATA PRIMENOM KOEFICIJENATA PREFERENCIJE

Rezime: U predavanju se govori o statistickom upravljanju repozitorijumima elektronskih dokumenata, kao novom nacinu upravljanja elektronskim sadrzajima. Rec je o uspostavljanju novog vida upravljanja podacima, koji se bazira na statistickoj obradi objekata posmatranja, koji su od strateskog znacaja za brzu, efektivnu i pouzdanu razmenu podataka. Istrazivanje je sprovedeno u okviru simulacionog informaciono-komunikacionog okruzenja, sa mogucom primenom u vojnim organizacijama u okviru komandno-informacionih sistema, sa ciljem da se izvrsi automatizacija upravljanja elektronskim dokumentima uz koriscenje preferencije kao regulacionih parametara sistema. Model predstavlja svojevrstan pristup upravljanju repozitorijumima dokumenata primenom statistickih metoda, radi postizanja veceg kvaliteta prikupljanja i analize podataka u procesima donosenja odluka.

Utorak, 19.03.2013. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Mirjana Bugarinovic, Saobracajni fakultet, Univerzitet u Beogradu;
Branislav Boskovic, Direkcija za zeleznice Srbije i Saobracajni fakultet, Univerzitet u Beogradu

SISTEMSKI PRISTUP DEFINISANJU NAKNADA ZA KORISCENJE INFRASTRUKTURE NA RESTRUKTURIRANIM ZELEZNICAMA

Rezime: U ovom radu je primenjen sistemski pristup definisanju naknada za koriscenje infrastrukture na restrukturiranim zeleznicama, gde upravljac infrastrukture (IM) u okviru delimicno otvorenog zeleznickog trzista naplacuje usluge koriscenja infrastrukture operatorima. Razlog za ovo istrazivanje je sto do sada nije definisan univerzalni model naknada, razliciti su signali koji se putem naknada salju operatorima i naplacuju se razlicite kategorije usluga. Definisan je model naknada baziran na sistemskom pristupu definisanja troskova kretanja voza kroz mrezu. Elemente sistema cine zeleznicka mreza, saobracaj (vozovi) i troskovi. Parametri sistema su: deonice i cvorovi, vrsta vuce, tezina voza, troskovi habanja infrastrukture i opsluzivanje voza. Imajuci u vidu kompleksnost sistema, analiticki pristup kombinovano sa inzenjerskim (ekspertskim) pristupom je koriscen za modelovanje naknada. Rezultati primene predlozenog modela naknada za osnovni paket usluga na srednje razvijenim zeleznickim mrezama ukazuju da je, sa ovakvom strukturom naknada, ostvaren balans izmedju troskova i obima saobracaja i strukture zeleznicke mreze pri cemu se podstice konkurencija u uslovima otvaranja trzista.

Utorak, 26.03.2013. u 16:15, Sala 301f, MI SANU:

Slobodan Babic, Dunav osiguranje
MODEL INTEROPERABILNOG ELEKTRONSKOG POSLOVANJA PLATNIH SISTEMA ZASNOVANIH NA ONTOLOGIJAMA

Rezime: Predmet ovog rada je razvoj i primena modela interoperabilnog elektronskog poslovanja platnih sistema zasnovanog na ontologijama i REA (ISO/IEC 15944-4:2007) ontoloskoj strukturi sistema. Osnovni cilj istrazivanja je razvoj modela interoperabilnog elektronskog poslovanja u platnim sistemima, zasnovanog na ontologijama finansijskih transakcija u platnim sistemima i ontoloskim modelima. Predlozenim modelom se postize interoperabilnost i na sintaksnom i semantickom nivou. Eksperiment je pokazao da predlozeno resenje zasnovano na standardizovanim komponentama nudi visok stepen efektivnosti i efikasnosti, i ekonomicnosti.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić