Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2003. GODINE

Utorak, 6.5.2003. u 14:15, Biblioteka MI SANU:

Jozef Kratica, Matematicki Institut, Beograd, Ivana Ljubic, Tehnicki Univerzitet, Bec, Dusan Tosic, Matematicki fakultet, Beograd
GENETSKI ALGORITAM ZA RESAVANJE PROBLEMA SELEKCIJE INDEKSA

Sadrzaj: Za resavanje problema izbora indeksa (NP-tezak problem) primenjen je genetski algoritam. U ovom problemu je potrebno izabrati neke od ponudjenih indeksa, tako da se njihovim kreiranjem i kasnijim koriscenjem, minimizira vreme odziva sistema za upravljanje bazom podataka. Rezultati genetskog algoritma na standardnim instancama ovog problema su uporedjeni sa optimalnom metodom grananja-i-secenja (Branch-and-Cut), heuristickim delom te metode i dva standardna paketa za resavanje problema mesovitog celobrojnog programiranja (MIP): CPLEX i OSL. Ovi rezultati pokazuju da genetski algoritam postize dobar kvalitet resenja uz relativno kratko vreme izvrsavanja za sve instance. Za neke instance je vreme izvrsavanja i nekoliko redova velicine manje u odnosu na ostale metode.

Utorak, 13.5.2003. u 14:15, SALA 201, FON:

Igor Svetel, Institut IMS, Beograd
RACUNARSKI MODEL PROCESA IDEJNOG ARHITEKTONSKOG PROJEKTOVANJA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 20.5.2003. u 14:15, biblioteka MI SANU:

Milan Drazic, Matematicki fakultet, Beograd
SOFTVERSKI PAKET ZA TESTIRANJE METAHEURISTIKA U GLOBALNOJ OPTIMIZACIJI

Sadrzaj: U cilju testiranja uspesnosti raznih metaheuristika na problemima kontinualne globalne optimizacije razvijen je programski paket u ANSI C programskom jeziku. Paket omogucava izbor raznih metaheuristika, vise algoritama za lokalno pretrazivanje kao i jednodimenzionu optimizaciju. Uz pregled konfiguracionih parametara kojima korisnik moze podesavati optimizacione algoritme bice dat i pregled rezultata na biranim test primerima.

Utorak, 27.5.2003. u 14:15, SALA 201, FON:

Marijana Despotovic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd UPRAVLJANJE RAZVOJEM SOFTVERA U .NET OKRUZENJU

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic