Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, Sala 2

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ I JUN 1998. GODINE

Utorak, 12.5.1998. u 14h, sala 212 FON : Srdjan Stankovic, Elektrotehnicki fakultet, Beograd

NEURONSKE MREZE U MODELIRANJU SISTEMA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 19.5.1998. u 14:15, sala 2 SANU : Vladimir Jovanovic, Matematicki fakultet, Beograd

O JEDNOJ NOVOJ OCENI BRZINE KONVERGENCIJE DIFERENCIJSKIH SEMA ZA HIPERBOLICKU JEDNACINU

Sadrzaj : Primenom teorije interpolacije Banahovih prostora dobija se nova, bolja ocena brzine konvergencije za slaba resenja pocetno-granicnog problema za homogenu talasnu jednacinu.

Utorak, 26.5.1998. u 14h, sala 212 FON : Vladan Devedzic, Fakultet organizacionih nauka, Beograd

O INTELIGENTNIM INFORMACIONIM SISTEMIMA

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 2.6.1998. u 14:15, sala 2 SANU : Mirjana Cangalovic, FON, Dragos Cvetkovic, ETF, Vera Kovacevic-Vujcic, FON

PRIMENE SEMI-DEFINITNOG PROGRAMIRANJA NA PROBLEM TRGOVACKOG PUTNIKA

Sadrzaj : U radu se pokazuje da se odgovarajuca relaksacija problema trgovackog putnika moze predstaviti kao problem semi-definitnog programiranja. To dovodi do novog algoritma za resavanje problema trgovackog putnika koji ce biti ilustovan numerickim primerima.

Utorak, 9.6.1998. u 14h, sala 212 FON : Zorica Vujosevic, Ekonomski fakultet, Beograd

KOINTEGRACIJA I MAKROEKONOMETRIJSKO MODELIRANJE

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic