Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, Sala 2

PLAN RADA SEMINARA ZA NOVEMBAR 2001. GODINE

Utorak, 6.11.2001. u 14:15, sala 2 SANU:

Zoran Ognjanovic, Jozef Kratica, Milos Milovanovic, Matematicki Institut SANU, Beograd
PRIMENA GENETSKOG ALGORITMA ZA RE^╩AVANJE VEROVATNOSNOG PROBLEMA ZADOVOLJIVOSTI

Sadrzaj: U ovom predavanju ce biti prikazani rezultati primene genetskog algoritma za resavanje jednog uopstenja problema zadovoljivosti (satisfiability - SAT). Iako se VSAT problem moze svesti na problem linearnog programiranja, nije pogodno resavanje tim pristupkom zbog eksponencijalnog broja novodobijenih promenljivih. Pomocu genetskog algoritma su takodje reseni problemi znatno vece dimenzije u odnosu na klasicne metode grananja i ogranicavanja (Branch and Bound).

Utorak, 13.11.2001. u 14:15, sala 212 FON:

Mirko Vujosevic, Dragana Makajic, FON, Beograd
PETRIJEVE MREZE

Sadrzaj: (zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 20.11.2001. u 14:15, sala 2 SANU:

Sinisa Borovic, Beograd
VISEKRITERIJUMSKA OPTIMIZACIJA U ODLUCIVANJU

Sadrzaj: U predavanju ce biti obuhvacene sledece teme: tipicne situacije odlucivanja i vrste odluka; veza sistemskog pristupa i procesa donosenja odluka; modeliranje situacija iz realnih sistema i izbor metoda i tehnika za dobijanje resenja; primeri visekriterijumske optimizacije u upravljanju ljudskim i materijalnim resursima.

Utorak, 27.11.2001. u 14:15, sala 212 FON:

Mira Zaric, CIP, Beograd
MODELIRANJE I ANALIZA RIZIKA INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Sadrzaj: (zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic