Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematicki Institut
Matematicki fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA OKTOBAR 2002. GODINE

Utorak, 5.11.2002. u 14:15, Biblioteka MI SANU :

Nenad Mladenovic, MI SANU, J. Desrosiers, D. Villneuve
FORMIRANJE UJEDNACENIH ODELJENJA UCENIKA

Sadrzaj: Formiraju se matematicki modeli za problem formiranja odeljenja ucenika (studenata) tako da budu ujednaceni u odnosu na vise pokazatelja (uspeh, godine, nacionalnost, ... ). Predlazu se egzaktne i heuristicke metode resavanja.

Utorak, 12.11.2002. u 14:15, biblioteka MI SANU :

Nenad Mladenovic, MI SANU, J. Brimbers, P. Hansen
PROST LOKACIJSKI PROBLEM: OSOBINE DUALNOSTI I DUALNOG JAZA

Sadrzaj: Dokazuju se neke osobine dualnosti prostog lokacijskog problema u kojima je klasican Eplen-Kotter-ov rezultat specijalan slucaj.

Utorak, 19.11.2002. u 14h, sala 212 FON :

Milos Lazarevic, DIGIT, Beograd
ALAT ZA POSMATRANJE KOMUNIKACIJE PARTNERA U OKVIRU INTRANET POSLOVNE KOLABORACIJE

(zajednicki sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON-a)

Utorak, 26.11.2002. u 14:15, biblioteka MI SANU :

Vera Kovacevic-Vujcic, Mirjana Cangalovic, FON, Jozef Kratica, MI SANU, Beograd
RESAVANJE SEMIDEFINITNE RELAKSACIJE PROBLEMA TRGOVACKOG PUTNIKA

Sadrzaj: Analizira se ponasanje primalno-dualne metode za semidefinitno programiranje u specijalnom slucaju primene na semidefinitnu relaksaciju problema trgovackog putnika. Teorijski se analizira optimalni izbor parametara u modelu. Navode se numericki rezultati na problemima dimenzije 100.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovacevic-Vujcic
Milan Drazic