Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA NOVEMBAR 2006. GODINE

Petak, 14.11.2006. u 14:15, SALA 212, FON:

Miroslav Tomić
UPOREDNA ANALIZA ZASTITE NA UNIX I WINDOWS PLATFORMAMA

(zajednički sastanak sa Seminarom Katedre za matematiku, kibernetiku i informacione sisteme FON--a)

Utorak, 21.11.2006. u 14:15, sala 2 MI SANU:

Miroslav Martinović, Department of Computer Science, The College of New Jersey
SISTEMI ZA PRETRAGU INFROMACIJA IZ UGLA PRIMENE

Sadrzaj: Predavanje je namenjeno publici sa specijalizacijom iz primenjene matematike koja poseduje i osnovna znanja iz oblasti informaticke nauke, lingvistike i interaktivnih medija. Cilj predavanja je da prikaze osnovne dizajna, implementacije i evaluacije sistema za pretrazivanje informacija s posebnim osvrtom na metode primenjene matematike i mogucnosti primene u industrijskom okruzenju.

Teme koje ce biti ukratko pokrivene ukljucuju automatsko indeksiranje, statisticke i lingvisticke modele, klasifikaciju teksta, Bulovske i probabilisticke pristupe indeksiranju, formulaciji upita i rangiranju outputa, filtraciju i usmeravanje informacija, detekciju i pracenje tematika, kao i metrike efikasnosti pretrage. Tehnike za poboljsanje efikasnosti pretrage diskutovane u ovom predavanju ukljucuju povratnu infromaciju o relevantnosti, reformulaciju upita, leksikone, ekstrakciju koncepata i automatsku sumarizaciju.

Utorak, 28.11.2006. u 14:15, sala 2, MI SANU:

Dragan Šaletić, Računarski fakultet
TRENDOVI U RACUNARSKOJ INTELIGENCIJI: KA GRANULARNOM RACUNARSTVU

Sadrzaj: Razmatraju se uticaji istrazivackih doprinosa u obradi neizvesnosti, teoriji neuralnih mreza i evolutivnog racunarstva na razvoj racunarskih sistema. Ukratko se razmatraju rasplinuti sistemi, grubi skupovi, neuroracunarski sistemi, i meko racunarstvo, te granularno racunarstvo kao ocekivani pravac daljeg razvoja. Ukazuje se na neke slabo poznate cinjenice iz razvoja rasplinutih sistema. Na osnovu sagledavanja postojeceg stanja, razmatra se moguci dalji razvoj mekog racunarstva i uticaj tog razvoja na razvoj racunarstva uopste.RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić