Seminar on Computer Science and Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut SANU, Beograd
Knez Mihajlova 36
Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu,
Jove Ilica 154
IEEE Chapter Computer Science (CO-16) Belgrade, Republic of Serbia

SEMINAR ZA RAČUNARSTVO I PRIMENJENU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 36, sala 301f

Upravni odbor Matematickog instituta SANU je na nedavnoj sednici doneo odluku da se dosadasnji Seminar za primenjenu matematiku, sada nazove Seminar za racunarstvo i primenjenu matematiku, a u cilju potenciranja znacaja racunarstva kao jedne od oblasti delatnosti Instituta. Istovremeno, Upravni odbor doneo je odluku o osnivanju Odeljenja za racunarstvo i primenjenu matematiku i vezao rad novog odeljenja za rad Seminara za racunarstvo i primenjenu matematiku.

PLAN RADA SEMINARA ZA NOVEMBAR 2012. GODINE

Utorak, 06.11.2012. u 14:15, Sala 301f, MI SANU:

Ognjen Pantelic, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
PROJEKTOVANJE MODELA OBUKE ZA INTEGRISANE POSLOVNE INFORMACIONE SISTEME

Sadrzaj: Nivo obuke direktno utice na efikasnije koriscenje poslovnog informacionog sistema i povecava produktivnost organizacije. Danas, sve prihvacenija od strane poslovnih subjekata, integrisana softverska resenja su postala standard efikasnijeg poslovanja. Koriscenje i integraciju svih funkcionalnosti poslovnog sistema nude ERP sistemi. Zbog cesto jasno nedefinisanih zadataka i ovlascenja, i nedovoljno jasne uloge pojedinca nastaju inicijalni problemi u koriscenju nekog informacionog sistema, a nakon njegovog uvodjenja. Balanced Scorecard je strategijski alat koji uzima u obzir neopipljive elemente koji kreiraju odgovarajucu vrednost, i vrsi evaluaciju nefinansijskih kljucnih indikatora performansi kako bi merili razvoj oganizacije. Cilj ovog rada je da se istakne efektivnost ERP programa obuke.

Utorak, 13.11.2012. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Zorica Drazic, Matematicki fakultet, Beograd
METODA PROMENLJIVIH OKOLINA ZA RESAVANJE PROBLEMA RASPOREDJIVANJA PRENOSA DATOTEKA

Sadrzaj: Problem rasporedjivanja prenosa datoteka (eng. File transfer scheduling problem - FTSP) je optimizacioni problem koji ima veliku prakticnu primenu u telekomunikacijama, LAN i WAN mrezama i dr. Ovaj problem spada u klasu NP-teskih problema te je primena metaheuristickih metoda pogodna za njegovo resavanje. Zbog toga je primenjena metoda promenljivih okolina (VNS) za pronalazenje odgovarajuceg rasporeda pojedinacnih prenosa velikog broja datoteka razlicitih velicina izmedju racunara u okviru mreze, tako da ukupno vreme neophodno da sve datoteke budu prenesene bude sto krace. Optimalnost resenja dobijenih VNS-om na instancama malih dimenzija je verifikovana pomocu metode totalne enumeracije. Za neke od instanci vecih dimenzija, za koje nije poznato optimalno resenje, optimalnost sledi iz dostizanja elementarne donje granice problema.

Utorak, 20.11.2012. u 14:15h, Sala 301f, MI SANU:

Selena Totic, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
EMPIRICAL COMPARISON OF CONVENTIONAL METHODS AND EXTREME VALUE THEORY APPROACH IN VALUE-AT-RISK ASSESSMENT

Abstract: Value-at-risk (VaR) has become a standard tool in contemporary risk management practice. However, the latest financial crisis has put in question the adequacy of different methodologies for VaR estimation. This paper investigate the predictive performances of eight VaR models, ranging from well-known historical simulation and exponentially weighted moving average (EWMA) models to more advanced models such as generalized autoregressive conditionally heteroscedastic (GARCH) and extreme value theory (EVT). The special emphasis was paid to the approach that used GARCH model to estimate volatility of returns and EVT model to estimate the tails of GARCH residuals. The research covers the sample of daily returns of Standard & Poors 500 Index from the period January 2, 1980 to February 16, 2010. This sample period was chosen since it covers some major crisis and shocks, thus being suitable for testing robustness of these models. All models are statistically backtested and obtained results proved that EVT-based methodology generated the most accurate VaR estimates.

Utorak, 27.11.2012. u 14:15, soba 301f, MI SANU:

Damjan Kstajic, Istrazivacki Centar za Hemijsku Informatiku, Beograd
OSNOVI BAJESOVE STATISTIKE: BAJESOV FAKTOR

Sadrzaj: Danas u statistici postoje dva dominatna i razlicita pristupa zakljucivanju: frekvencionisticki i bajesov. Oba pristupa imaju vrline i mane i svoje mesto u praksi. Bajesova statistika je dozivela procvat u zadnjih nekoliko decenija. Tokom ovog predavanja izlozicemo bajesovu kritiku procesa testiranja hipoteze i primenu Bajesovog faktora kao alternativu.

RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić