Seminar on Applied Mathematics

 

PROGRAM


Matematički Institut
Matematički fakultet
Fakultet organizacionih nauka
JUPIM

SEMINAR ZA PRIMENJENU I INDUSTRIJSKU MATEMATIKU

MI SANU, Knez Mihailova 35, biblioteka

PLAN RADA SEMINARA ZA OKTOBAR 2006. GODINE

U ovom semestru sastanci Seminara za primenjenu i industrijsku matematiku će se održavati na Fakultetu organizacionih nauka po dole navedenom rasporedu. U Sali 2 Matematickog Insituta održavaće se samo vanredni sastanci, o čemu ce učesnici biti posebno obaveštavani.

Utorak, 10.10.2006. u 14:15, Sala 2, MI SANU:

Aram V. Arutjunov, MGU, Rusija
TEORIJA KVADRATNIH PRESLIKAVANJA I DEGENERISANI PROBLEMI ANALIZE

NAPOMENA: Predavanje ce biti na ruskom.

Utorak, 10.10.2006. u 15:15, SALA 2, MI SANU:

Vladimir Y. Protasov, MGU, Rusija
25 GODINA ALGORITMA CENTRIRANIH PRESEKA

NAPOMENA: Predavanje ce biti na ruskom.

Utorak, 17.10.2006. u 14:15, sala 2 MI SANU:

Ljubinko Ilic, RGF i JUPIN
SAVREMENE GEOTEHNICKE METODE SANACIJE

Sadrzaj: U okviru izlaganja razmatrace se trenutno izuzetno aktuelna problematika sanacija klizista i trusnih podrucja. Predavac je ucesnik na nekoliko domacih i internacionalnih projekata koji se bave ovom problematikom. Da bi se oni uspesno realizovali, pokazalo se neophodno angazovanje matematicara i programera, pa je ovo prilika da se razne kategorije istrazivaca okupe i uspostave saradnju. Bice reci o sledecim temama: principi neinvazivne sanacije, efikasnost sanacije, ekonomicnost sanacije, pouzdanost i kontrola postupka, mogucnost prakticne primene.

Utorak, 24.10.2006. u 14:15, sala 2, MI SANU

Jozef Kratica, Matematicki institut SANU
COMPUTING METRIC DIMENSION OF HYPERCUBES BY GENETIC ALGORITHMS

Abstract: In this talk we consider problem of determining metric dimension of hypercubes. We propose a genetic algorithm which successfully solves the given problem and reaches all optimal solutions that are known that far. The algorithm also gives results on some large-scale instances that were unsolved before.

(joint work with Kovacevic-Vujcic, V. and Cangalovic, M.).RUKOVODIOCI SEMINARA

Vera Kovačević-Vujčić
Milan Dražić