The Yugoslav Society for Applied and Industrial Mathematics (JUPIM)

The Yugoslav Society for Applied and Industrial Mathematics was founded in 1997. One of its main goals is gathering scientists and practicioners dealing with theoretical and applied mathematics and connecting them with potential users in industry. The society especially supports the application of the following mathematical disciplines:

 • mathematical modeling
 • numerical mathematics
 • optimization
 • discrete mathematics
 • probability and statistics
 • applied mechanics

JUPIM publishes YUJOR (The Yugoslav Journal of Operations Research), organizes the Yugoslav Conference on Applied Mathematics (PriM), and presents the Seminar for Applied Mathematics and the Cryptology Seminar.

JUPIM also publishes a Bulletin twice per year, which contains information about its activities.

The Executive Committee has the following members:
Dr. Nenad Mladenovic (Chairman), Mathematical Institute SANU, Belgrade
Dr. Dragos Cvetkovic, Faculty of Electrical Engineering, Belgrade
Dr. Vera Kovacevic-Vujcic, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade
Dr. Miodrag Mihaljevic, Mathematical Institute SANU, Belgrade
Dr. Jovo Jaric, Methematical Faculty, Belgrade
Dr. Ivan Gutman, Mathematical Faculty, Kragujevac
Dr. Dragoslav Herceg, Mathematical Faculty, Novi Sad
Dr. Milojica Jacimovic, Mathematical Faculty, Podgorica
Dr. Gradimir Milovanovic, Faculty of Electronics, Nis
Dr. Bosko Jovanovic, Mathematical Faculty, Belgrade
Gordan Rajkovic, TE Kostolac.

The Council has the following members:
Dr. Veljko Vujicic (chairman), Mathematical Institute SANU, Belgrade
Dr. Dragic Bankovic, Mathematical Faculty, Kragujevac
Dr. Djordje Dugosija,Mathematical Faculty, Belgrade
Dr. Milan Martic, Faculty of Organizational Sciences, Belgrade
Dr. Ljubisa Kocic, Faculty of Electronics, Nis
Dr. Zoran Markovic, Mathematical Institute SANU, Belgrade.
Contact address:

JUPIM
Mathematical Institute
Kneza Mihaila 36
11001 Belgrade
Serbia and Montenegro
email: jupim@mi.sanu.ac.rs
INSTITUTIONAL MEMBERS    INDIVIDUAL MEMBERS
HISTORY

Jugoslovensko udruzenje za primenjenu i industrijsku matematiku

Septembra 1997. godine osnovano je Jugoslovensko udruzenje za primenjenu i industrijsku matematiku (JUPIM). Jedan od glavnih ciljeva udruzenja je okupljanje naucnih i strucnih radnika koji se bave teorijskom i primenjenom matematikom i njihovo povezivanje sa potencijalnim korisnicima u industriji. JUPIM ce posebno voditi racuna o primeni sledecih matematickih oblasti:

 • matematicko modeliranje i procesiranje,
 • numericka matematika,
 • metode optimizacije,
 • diskretna (kompjuterska) matematika,
 • verovatnoca i statistika,
 • primenjena mehanika.

Statutom JUPIM-a predvidjeno je postojanje individualnih i kolektivnih clanova. Kolektivni clanovi mogu biti institucije i asocijacije koje pokazuju interes za delatnost JUPIM-a. Predsednistvo JUPIM-a ce se potruditi da kolektivnim clanovima obezbedi sledece pogodnosti:

 • redovno slanje informacija o naucnim i strucnim skupovima kao i materijale sa konferencija o primenjenoj matematici,
 • ucesce strucnih predstavnika kolektivnih clanova sa sopstvenim izlaganjima na seminarima ciji je JUPIM suorganizator,
 • strucne konsultacije u Predsednistvu JUPIM-ao problemima za koje su kolektivni clanovi zainteresovani,
 • gostovanje matematicara sa strucnim predavanjima.

Pozivanju se sve zainteresovane institucije i pojedinci da pristupe JUPIM-u i u tom cilju popune pristupnicu koja se moze dobiti u sedistu JUPIM-a u Matematickom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, Kneza Mihaila 35, Beograd. Clanarina za tekucu godinu moze se uplatiti na ziro-racun broj 40806-603-1-843 (Matematicki institut SANU, Beograd), a za iznos clanarine pitati u sedistu JUPIM-a.