TEORIJA IZRAČUNLJIVOSTI (SMER I), 2012/13

 

PRAVILA ZA POLAGANJA ISPITA I OCENJIVANJE

 

 

Ispitne obaveze

 

1.      Kolokvijum iz praktičnog dela na kome se može osvojiti od 0 do 10 poena.

2.      Kolokvijum iz teorijskog dela na kome se može osvojiti od 0 do 10 poena.

3.      Seminarski rad iz teorijskog dela na kome se može osvojiti od 0 do 10 poena.

4.      Završni ispit iz praktičnog dela na kome se može osvojiti od 0 do 35 poena.

5.      Završni ispit iz teorijskog dela na kome se može osvojiti od 0 do 35 poena.

 

Kolokvijumi 1 i 2 će biti održani tokom kolokvijumske nedelje. Kolokvijumi i seminarski rad predstavljaju predispitnu obavezu, a njihovih 30 poena se ne mogu naknadno osvojiti.

 

Završni deo ispita polagaće se u svim rokovima koji su predviđeni statutom.

 

 

Formiranje ocene

 

Ukupan broj poena koji student ima se dobija kao zbir poena sa pomenutih 5 delova ispita.

 

Ako student ima ukupno: